Uudised ja teated

« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

04.11.2021–18.11.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 (katastritunnus 19801:001:1903) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu.