Uudised ja teated

« Tagasi

Harku Vallavalitsus müüb elektroonilisel enampakkumisel Räitsaka tee 45, Läänepuu tee 4 ja Terra tee 22 kinnistud

Harku Vallavalitsus müüb elektroonilise enampakkumise korras Harku vallas asuvad Räitsaka tee 45, Läänepuu tee 4 ja Terra tee 22 kinnistud. Pakkumisi saab osta.ee keskkonnas esitada kuni 10. detsembrini.

 

 

► Hoonestatud kinnistu Räitsaka tee 45, Viti küla (1135 m²)

 

Räitsaka tee 45, Viti küla(registriosa nr 536202, katastritunnus 19809:022:0010, pindala 1135 m², sihtotstarve 100% elamumaa), võõrandamise alghind 50 000 eurot, tagatisraha 10 000 eurot, osavõtutasu 0 eurot.

 

Räitsaka tee 45, Viti küla kohta kinnistusraamatus on märgitud hoonestusõigus Harku valla kasuks. Müügitehingul hoonestusõigus kustutatakse ja teostatakse kinnistu jagamine.

 

Räitsaka tee 45 on hoonestatud kinnistu. Hoonel asub amortiseerunud hoone. Reljeefilt tasane, osaliselt kõrghaljastusega. Vee- ja kanalisatsioonitrasside ja elektrikilp kinnistu piiril. Kinnistu piiratud aiaga. Kinnistuni viib Räitsaka tee, mis on eratee, vajalik juurdepääsu tagav servituudi seadmine. Koormatised ja kitsendused – sideehitise kaitsevöönd.

 

Harku Vallavalitsuse korraldusega  nr 702 26.10.2021 on välja antud projekteerimistingimused Viti külas Räitsaka tee 45 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.

 

Alghind: 50 000 eurot

 

 

► Hoonestatud kinnistu Läänepuu tee 4, Türisalu küla (2035 m²)

 

Läänepuu tee 4, Türisalu küla (registriosa nr 13801902, katastritunnus 19813:001:0027, pindala  2035 m², sihtotstarve 100% elamumaa), võõrandamise alghind 80 000 eurot, tagatisraha 10 000 eurot, osavõtutasu 0 eurot.

 

Hoonel asub amortiseerunud hoone. Reljeefilt tasane, osaliselt kõrghaljastusega. Vee- ja kanalisatsioonitrasside ja elektrikilp kinnistu piiril.

 

Harku Vallavalitsuse korraldusega  nr 703 26.10.2021 on välja antud projekteerimistingimused Türisalu külas Läänepuu tee 4 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.

 

Alghind: 80 000 eurot

 

 

► Hoonestamata kinnistu Terra tee 22, Vääna-Jõesuu (2044 m²)

 

Terra tee 22, Vääna-Jõesuu küla (registriosa nr 13100702, katastritunnus 19809:032:0018, pindala 2044 m², sihtotstarve 100% elamumaa), võõrandamise alghind 80 000 eurot, tagatisraha 10 000 eurot, osavõtutasu 0 eurot.

 

Kinnistu on ebakorrapärase hulknurkse kujuga ja reljeefilt tasane, osaliselt kõrghaljastusega. Kinnistu on hoonestamata.

 

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ja elektrikilp kinnistu piiril.

 

Terra tee 22 ja lähiala detailplaneering on kehtestatud Harku Vallavolikogu otsusega 11.09.2018 nr 415.

 

Kinnistule on lubatud ehitada ehitusaluse pinnaga kuni 250 m² elamu ja 2 abihoonet.

 

Koormatised ja kitsendused – elektripaigaldise kaitsevöönd.

 

Alghind: 80 000 eurot

 

► Kõik kinnistud osta.ee-s

 

Lisainfo: Ruth Teder, vallamajanduse spetsialist. Tel 606 3834, e-post: ruth.teder@harku.ee