Uudised ja teated

« Tagasi

Aasta 2022 kaasava eelarve konkursile pääses kolm ettepanekut

Harku valla kaasava eelarve hääletus toimub 29. novembrist kuni 5. detsembrini VOLIS-süsteemis. Hääleta oma lemmiku poolt.

 

Kuni 31. oktoobrini said vallaelanikud pakkuda ideid, kuidas investeerida kuni 50 000 eurot nii, et võimalikult paljud elanikud sellest kasu saaks. Esmaspäeval, 8. novembril kogunenud komisjon jättis kõrvale ideed, mis ei olnud kooskõlas kehtivate õigusaktidega, ületasid eelarve suurust ega olnud kaasava eelarve eesmärgiga kooskõlas. Viiest esitatud ettepanekust kvalifitseerus kolm. Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Erik Sandla, Vello Viiburg ja Maris Viisileht, Merje Sumberg ja Arvi Eidisk, Taniel Vain ja Ergo Eesmaa. Lisaks osales vallasekretär Maarja Lehemets-Tihhanov.

 

Hääletage oma lemmiku poolt

 

Alates 29. novembrist kuni 5. detsembrini saavad kõik vähemalt 16-aastased vallaelanikud, kelle registreeritud elukoht on Harku vallas, anda hääle meelepärasele ettepanekule. Igal hääletajal on üks hääl. Hääletada saab elektrooniliselt volikogude infosüsteemis VOLIS. Hääletaja peab end identifitseerima infosüsteemis isikutunnistuse või mobiil-ID-ga.

 

Isikud, kellel ei ole arvuti kasutamise ja/või digitaalset identifitseerimisvõimalust, saavad hääle anda Harku vallamajas 30. novembril ja 1. detsembril ajavahemikus 10.00−15.00 ning 2. detsembril ajavahemikus 10.00−17.00. Vallamajas tuleb kanda maski, kaasas peab olema isikut tõendav dokument.

 

Enim hääli kogunud ettepanek saab kaasava eelarve rahastuse ja vallavalitsus viib selle ellu 2022. aastal.

 

Hääletusel osalevad ideed

 

 

Palkpingid Vääna-Jõesuu ranna liivaluitele

 

Komisjon leidis, et palkpingid Vääna-Jõesuu ranna liivaluitele on vajalik, teostatav, jätkusuutlik, kasusaajate arv on piiramatu ning eeldatav maksumus on 2682,00 eurot.

Asukoht on Vääna-Jõesuu rand. Ettepanekus selgitati, et Vääna-Jõesuu randa võiks paigaldada vastupidavad ja maastikuga sobivad istumispingid. Rannahooaeg kestab kõigest kolm kuud, ent inimesed külastavad randa aasta ringi ja siis neil pole kusagil istuda ning merd imetleda. Pingid peavad olema ehitatud jämedatest pooleks saetud palkidest ja keskkonnamõju eest kaitstud (puit peab olema töödeldud). Pingid tuleks tormikahjustuste vältimiseks paigaldada kõrgele, liivaluitele.

 

 

Liikuma kutsuv Harku vald – maastikutõukerattapargid

 

Ettepanek on vajalik, teostatav, jätkusuutlik, kasusaajate arv on piiramatu ning eeldatav maksumus on 49 980,00 eurot. Asukohtadeks oleks Tabasalu (Meriküla), Harkujärve, Vääna ja Muraste piirkond. Ettepanekus on kirjas, et idee eesmärk on avardada inimeste liikumisaktiivsust ja -võimalusi. Samuti toetada koolide, külaseltside ja noortekeskuste omavahelist koostööd, et panustada kogukondade liikumisharrastusse, soetades maastikutõukerattapargid. Igale piirkonnale 30 maastikutõukeratast (25 tk Kickbike Freeride + 5 tk Kickbike cross FIX) koos turvavarustuse ja lisadega − kokku 120 tk suurte ratastega maastikutõukeratast. Kasutamistingimusi, hoiustamist, hooldust ning ka jooksvaid ja vajalikke remondikulusid reguleerib iga piirkonna kool koostöös kogukonnaga.

 

 

Jalgrattahoidlad ja hooldusjaamad bussipeatustes ning kergliiklustee ääres

 

Jalgrattahoidjad ja hooldusjaamad bussipeatustes ning kergliiklusteede ääres on vajalik, teostatav, jätkusuutlik, kasusaajate arv on piiramatu ning eeldatav maksumus on 49 999,20 eurot. Asukohad üle valla määratakse kindlaks hiljem. Ettepanekus kirjeldatakse, et eesmärk on rajada Harku valla bussipeatustesse rattahoidjad koos ratta hooldusjaamadega. Jaamad on mõeldud kasutamiseks kõigile, kes elavad bussipeatusest kaugel ja liiguvad peatusse rattaga. Praegu on ratas sageli lukustatud puude või postide külge. Rattahoidjad võiksid soodustada ühistranspordi kasutamist. Hooldusjaamad on koos rattaga katuse all või eraldi kergliiklustee ääres, kus eri sõiduvahenditega liiklejad saavad neid kasutada. Lisaks jalgratturitele saavad hooldusjaama kasutada ka nt rulluisutajad, lapsevankriga liiklejad ja ratastoolis inimesed.