Uudised ja teated

« Tagasi

Taotle maamaksu toetust kuni 5. detsembrini

Sarnaselt möödunud aastatega kompenseerib Harku vald avalduse alusel juba tasutud maamaksu vastavalt kehtestatud korrale. Maamaksu toetust saab taotleda maamaksu tasumise järel kuni 5. detsembrini.

 

Toetust antakse neile vallaelanikele, kelle elukoht on 31. detsembri 2020 seisuga Harku vallas ning kellele kuulub Harku vallas elamumaa või maatulundusmaa, millel on elamumaa kõlvik. Taotlemine toimub läbi valla iseteeninduskeskuse või paberkandjal Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu). Taotlusega koos tuleb esitada kõigi taotlejale kuuluvate kinnistute maamaksuteated ja nende tasumist tõendavad dokumendid.

 

Lisainfo: Anna Grete Kompus, maakorraldaja. Tel 600 3847, e-post: maamaks@harku.ee.