Uudised ja teated

« Tagasi

Harku Vallavalitsuse abivallavanemaks valiti Robert Lippin

Täna, 1. detsembril toimunud Harku Vallavolikogu erakorralisel istungil valiti Harku Vallavalitsuse abivallavanemaks Robert Lippin, kelle vastutusvaldkonda kuuluvad haridus ja kultuur ning sotsiaal- ja tervishoid.

 

Robert Lippin on varem töötanud Haridus- ja Teadusministeeriumis nii asekantsleri, õigusosakonna juhataja kui juristina. Asekantslerina oli tema vastutusalas üldkesk-, kutse- ja täiskasvanuharidus ning koolivõrgu üldine planeerimine ja riigile kuuluvate koolide pidamisega seonduvad küsimused.  Ta on juhtinud Saue gümnaasiumit, olnud SA Innove juhatuse liige ning juhtinud Riiklikku Eksami ja Kvalifikatsioonikeskust. Robertil on magistrikraadile vastav kvalifikatsioon õigusteaduses Tartu Ülikoolist ja magistrikraad ärijuhtimises Tallinna Tehnikaülikoolist.

 

Volikogu esimehe Priit Kotkase sõnul oli koalitsiooni soov kaasata vallavalitsuse meeskonda oma valdkonna tippjuht, et viia ellu olulised muutused meie haridusmaastikul – liita meie lasteaiad ja koolid koos töötavaks, üksteist toetavaks ja Eesti parimat haridust pakkuvaks koolivõrguks.

 

"Minu viimane ametikoht andis mulle võimaluse otsida Eesti koolivõrgule parimat lahendust kahaneva rahvastikuga piirkondade jaoks. Harku vallas aga tuleb leida parimad lahendused olukorras, kus tegemist on kasvava rahvastikuga piirkonnaga – see on mulle huvitavaks väljakutseks", ütles Robert Lippin.

 

„Meie visioonid Harku valla haridusvaldkonna võimalikest arengutest ühtisid, Robert tunneb hästi ka haridusvaldkonna suurt ehk üle-eestilist pilti. Tal on valla hariduselu arendamise osas palju häid ideid," ütles vallavanem Erik Sandla.

 

Uue abivallavanema juhitavates valdkondades on järgnevaks neljaks aastaks planeeritud olulised investeeringud – Tiskre Kool ja lastead, valla kultuurikeskus ning sisespordihall – mis peavad olema rajatud läbimõeldult ja kuluefektiivselt.