Uudised ja teated

« Tagasi

2022. aasta kaasava eelarve tulemused on selgunud

29. novembrist 5. detsembrini said kõik vallaelanikud oma hääle anda ühele kolmest Harku valla kaasava eelarve ettepanekust. 393 poolthäälega võitis projekt „Liikuma kutsuv Harku vald - maastiku tõukerattapargid".

 

Idee eesmärk on avardada inimeste liikumisaktiivsust ja -võimalusi. Samuti toetada koolide, külaseltside ja noortekeskuste omavahelist koostööd, et panustada kogukondade liikumisharrastusse, soetades maastiku tõukerattapargid. Tõukerattaparkide asukohtadeks on projekti järgi planeeritud Tabasalu (Meriküla), Harkujärve, Vääna ja Muraste piirkond.

 

Igale piirkonnale on planeeritud 30 maastikutõukeratast (25 tk Kickbike Freeride + 5 tk Kickbike cross FIX) koos turvavarustuse ja lisadega − kokku 120 tk suurte ratastega maastikutõukeratast. Kasutamistingimusi, hoiustamist, hooldust ning ka jooksvaid ja vajalikke remondikulusid reguleerib iga piirkonna kool koostöös kogukonnaga.

 

Kõigil vallaelanikel oli 1. septembrist kuni 31. oktoobrini võimalus pakkuda välja mõtteid, kuidas investeerida 2022. aastal kuni 50 000 eurot nii, et sellest oleks rõõmu ja kasu võimalikult paljudele vallaelanikele.

 

Kokku laekus 5 ettepanekut. Komisjon jättis kõrvale ideed, mis ei olnud kooskõlas kehtivate õigusaktidega, ületasid eelarve suurust ega olnud kaasava eelarve eesmärgiga kooskõlas. Viiest esitatud ettepanekust kvalifitseerus kolm. Komisjoni kuulusid: Erik Sandla, Vello Viiburg, Maris Viisileht, Merje Sumberg, Arvi Eidisk, Taniel Vain ja Ergo Eesmaa. Lisaks osales komisjoni töös ka  vallasekretär Maarja Lehemets-Tihhanov.

 

Hääletamine toimus 29. novemberist kuni 5. detsembrini veebiplatvormis VOLIS ning hääleõigus oli kõigil vähemalt 16-aastastel, kelle registreeritud elukoht on Harku vallas. Hääletusel anti kokku 606 häält.

 

Võidutöö on planeeritud ellu viia 2022. aasta jooksul.