Uudised ja teated

« Tagasi

Harku Vallavolikogu 14. jaanuari erakorralise istungi kokkuvõte

Reedel, 14. jaanuaril toimus Harku Vallavolikogu erakorraline istung elektrooniliselt MS Teamsi vahendusel. Istungi päevakorras oli üks punkt: esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse.

 

Volikogu poolt nimetati esindajatena Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) volikogusse Harku Vallavolikogust Priit Kotkas ja tema asendajaks Kaido Kruusoja ning vallavalitsuse esindajaks Erik Sandla ja Vytautas Martinonis.

 

Muudatus tehti, kuna seniste volikogu liikmete volitused lõppesid 2017. aastal valitud valla- ja linnavolikogude volituste lõppemisel. Kui kõik HOL-i liikmed on määranud oma esindajad, avaneb võimalus organisatsiooni uue volikogu kooseisu kokku tulemiseks HOL esimehe, juhatuse ning revisjonikomisjoni valimisteks. Tavakohaselt on niisugused otsustused tehtud kohalike omavalitsuste volikogude valimise aastale järgnevas jaanuaris

 

Harjumaa Omavalitsuste Liit on 1. aprillil 1992. aastal Harju maakonna omavalitsusüksuste poolt asutatud koostöö- ja esindusorganisatsiooniks, mille missioon on omavalitsuste vahelise koostöö-ökonoomika ja koostegevuse arengu toimimine. Samuti ka olla eestvedajaks kohustuslike koostöövaldkondade ellukutsumise eestvedamisel ja partner pikaajalisel strateegilisel planeerimisel regioonis (ka maakonna piire ületavalt) ning omavalitsusüksuste eestkõnelejaks. HOL-i tegevusse on kaasatud kõik Harju Maakonna omavalitsusüksused.