Uudised ja teated

« Tagasi

Harku Vallavalitsuse 26. juuli istungi kokkuvõte

Harku Vallavalituse istung toimus 26. juulil algusega kell 9 Harku vallamajas. Istungit juhatas abivallavanem Vytautas Martinonis.

 

Päevakorras oli viis punkti, muuhulgas tehti järgnevaid otsuseid:

 

 • Otsustati toetada puudega inimese päevakeskuse teenust.
   
 • Otsustati vastu võtta korraldus haridusliku erivajadusega lapse tugiisikuteenuse toetamiseks.
   
 • Otsustati võtta vastu üldhooldusteenuste kulude tasumine.
   
 • Otsustati anda nõusolek Harku valla kasuks seatud hüpoteegi kustutamiseks.
   
 • Nimetati Harku valla valimiskomisjoni liikmed. 
   

Loe vallavalitsuse 26.07.2022 istungi protokolli

 

Järgmine Harku Vallavalitsuse istung toimub 10. augustil.