Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse arutelu tulemuse teade

10.10.2022–08.11.2022 k.a. toimus planeeritava Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu avalik väljapanek. Väljapaneku kestel esitati detailplaneeringule üks vastuväidetega kiri. Sellest lähtuvalt korraldas Harku Vallavalitsus 22.12.2022  detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu. Vastuväite esitajaga kokkulepet ei saavutatud, seega esitatakse detailplaneering heakskiidu saamiseks Rahandusministeeriumile.