Uudised ja teated

« Tagasi

Vääna-Jõesuu lasteaia ehituse ajal toimub liiklus Terra teelt

Vääna-Jõesuu lasteaia ehitusaegne liiklus toimub Terra teelt. Klooga maanteele paigaldatakse ajutine liiklusmärk, mis suunab ehitustehnika töömaale.

 

Palume kõigil seal kandis liiklejatel arvestada sellega, et ka Hiie teel liigub ehitustehnikat. See on seotud parkla ehitustöödega. Töömaa piiratakse ajutiste piiretega. Kindlasti tekitab ehitusaegne liikluskorraldus, müra ja muu ehitusega kaasnev ebamugavust. Palume sellesse mõistvalt suhtuda.

Peale tööde lõppu korrastatakse kogu maa-ala.

 

Raadamistöödega alustati 15. märtsil

 

Vääna-Jõesuu lasteaia rajamiseks tuleb ehitustööde raames kinnistult eemaldada osaliselt kõrghaljastus. See on vajalik hoone, teede, platside, parklate ja mänguväljakute ehitamiseks. Raietöid tehakse asendiplaani ja dendroloogilise hinnangu alusel, mis on ka raieloa lisad. Raietöödega alustati 15. märtsil ja need peavad olema lõpetatud hiljemalt aprilli lõpuks.

 

Ohutuse tagamiseks on raadamisala piiratud lintide ja mehitatud valvega.

 

Kõrghaljastuse taastamiseks on ehitusprojektis ette nähtud asendusistutuse alad nii ehitatava hoone ümbrusesse, parkla lähedusse kui ka demonteeritava moodullasteaia alale.

 

Ehitustöödega alustatakse aprillis

 

Kui kõik läheb plaanipäraselt, algavad aprillis ehitustööd. Ehituse ajaks piiratakse ehitusala piirdeaiaga ja töömaale sisenemine on rangelt keelatud.

 

Ehitustööd kestavad umbes aasta

Vääna-Jõesuu lasteaed hakkab paiknema Hiie tee 21 / Terra tee 8 vahelisel maa-alal, mis jääb Vääna-Jõesuu kooli kõrvale läänepoolsele alale. Ehitatav lastead on kahekorruseline. Kande- ja fassaaditarindite põhiline ehitusmaterjal on puit. Tulevane lasteaed on planeeritud kuue rühmaga ja vajaduse korral saab veel osa ruume ümber planeerida ühe väiksema rühma jaoks.

 

Uue lasteaia ehitusega korrastatakse ja haljastatakse kogu lasteaia territoorium, luuakse ajakohane õueala koos spordi- ja mänguvahenditega, kavandatud on ronimisrada,  mängumaja, kiiged, varjualused jm. Samuti rajatakse parklad, juurdepääsuteed, valgustus ja kommunikatsioonid ning piirdeaed.

Töötajad saavad uues majas tänapäevased töö- ja puhketingimused. Uues lasteaias on kohti umbes 150 lapsele.

 

Lasteaia valmimiseks kulub 15 kuud ja see plaanitakse avada 2024. aasta varakevadel.


Ehitustööde lepinguline maksumus on 4,8 miljonit eurot. See on vallale 2023. aastal üks suurim ja olulisim investeering.

Vääna-Jõesuu lasteaia projekteerimiseks ja ehitamiseks korraldas Harku vallavalitsus riigihanke. Leping on sõlmitud AS-iga Matek.

  

Mateki esindaja on projektijuht Tõnu Kattai. Omanikujärelevalvet teeb AS Infragate Eesti (Toomas Kärvet).

 

Loodame kogukonnalt ja Vääna-Jõesuu kooliperelt mõistvat suhtumist ja palume vabandust ajutiste ebamugavuste pärast. Info valla kodulehel ja FB-s.