Uudised ja teated

« Tagasi

Algavad koolivõrgu teemalised avalikud arutelud – tule anna oma panus!

Harku Vallavalitsus saatis kooliperedele kutsed osalemaks valla arengukava uuendamise avalikel aruteludel, mille käigus sõnastatakse ootused valla hariduse kvaliteedile ja korraldusele. Kohtumiste eesmärk on tutvustada kooliperedele ja lapsevanematele valdkonda puudutavate analüüside tulemusi ning nende üle üheskoos arutleda. Seega ootame kõiki aktiivselt osalema, et anda oma panus otsustusprotsessi.
 
Arutelud toimuvad:
22.11 – Vääna Mõisakool
23.11 – Muraste Kool
27.11 – Tabasalu Kool
28.11 – Harkujärve Põhikool
29.11 – Vääna-Jõesuu Kool
 
Arutelud algavad kell 18 ja kestavad orienteeruvalt poolteist tundi. Soovi korral on kohale oodatud ka kõik teised vallaelanikud.
 
2018. aastal vastu võetud valla arengukavas nähti ette, et valla III kooliastme (7.–9. klass) õppekohad ja gümnaasiumi õppekohad luuakse Tabasalu hariduslinnakusse. Kuna soovime võtta vastu kaalutletud ja hästi läbimõeldud otsuse koolivõrgu tuleviku osas, analüüsisime täiendavalt erinevaid võimalusi koolivõrgu arendamiseks Harku vallas.  2023. aasta jaanuaris valmis Cumulus Consulting OÜ poolt valla lasteaia- ja koolikohtade vajaduse analüüs ja prognoos ning juunis valmis Tallinna Ülikoolilt tellitud teaduslik analüüs „Õppimist ja õpetamist toetava õppekeskkonna kujundamine III kooliastmes". Koolivõrgu kujundamisel on esmatähtis, et otsused põhineksid asjaolude põhjalikul analüüsil: milline on pakutava hariduse kvaliteet, demograafilised näitajad, koolitee pikkus ja korraldus, kooli roll kohalikus elulaadis, omavalituse koolijuhtide seisukohad, finantsmajanduslikud kaalutlused ning kuidas tagada kõigile õpilastele õigus kvaliteetsele haridusele.
 
Tellitud uuringute, vallavalitsuse analüüside ja avalike arutelude tulemuste põhjal valmib detsembri lõpuks kõiki erinevaid aspekte kajastav analüüs, millele tuginedes koolivõrgu tulevikku planeerida. Analüüs avalikustatakse peale valmimist valla kodulehel. 
 
Peale avalike arutelude toimumist kujundab Harku Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon lähtuvalt analüüsidest ja avalike arutelude tulemustest lõpliku seisukoha, kuidas ja millise III kooliastme pidamise viisiga võiks Harku vallas edasi liikuda ning esitab oma seisukoha volikogule otsustamiseks.
 
Tule anna oma panus ja arutame ühiselt, milline võiks olla parim koolivõrk Harku vallas III kooliastmes.