Uudised ja teated

« Tagasi

Käes on aeg esitada taotlus neil, kelle laps läheb esimesse klassi

Alates 18. jaanuarist kuni 14. märtsini ootame taotlusi ARNO e-keskkonna kaudu.

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud 1. oktoobriks seitsmeaastaseks.

Koolikoha taotlemiseks tuleb esmalt sisse logida e-keskkonda (Piksel.ee/arno/harku), kasutades ID-kaarti või mobiil-ID-d, ja kinnitada oma kontaktandmed. Seejärel valida "koolimineku taotlus". Koolikoha määramisel lähtutakse esmajärjekorras õpilase elukoha lähedusest koolile ja sama pere teiste laste õppimisest samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.

Elukohajärgse kooli määramisest teavitatakse vanemat hiljemalt 15. aprilliks ARNO e-keskkonna kaudu. Seejärel on vanemal võimalus kümne päeva jooksul vastata samas e-keskkonnas pakkumisele, kas kinnitades või loobudes koolikohast. Koolikohapakkumised tehakse esmalt lastele, kelle elukoht on koha taotlemise protsessi ajal Harku vald ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.

Kui laps ei ole terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud koolivalmidust, võib ta asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.  Edasilükkamise jaoks esitab lapsevanem taotluse koolivälisele nõustamismeeskonnale. Esialgse ülevaate lapse teadmistest, õpioskustest ja rühmas töötamisest saab lapsevanem rühmaõpetajatelt. Kevadel väljastab lasteaed koolivalmiduskaardi, millega laps läheb sügisel kooli. Kaart on individuaalne ülevaade laste tugevatest ja tuge vajavatest külgedest, mis aitab kooliõpetajal varakult aimu saada olulisest infost laste kohta ning on toeks õppetegevuse planeerimisel.

REELIKA LÕHMUS, Haridusspetsialist

 

Mida soovitavad Harku valla lasteaedade spetsialistid?

 1. Et lapsel koolis hästi läheks ja ta sellest rõõmu tunneks, vestelge  tema tegevustest, tunnetest, elamustest, mõtetest, huvidest ja arvamustest.
 2. Küsige lapselt, kuidas ta päev möödus ning võtke aega ja pühendage end tema kuulamisele.
 3. Julgustage väljakutsetega toime tulemist ja erinevate tunnete kogemist. See õpetab last ennast usaldama. Rõõmustage suurelt väikeste edusammude üle ning võtke „vigade parandusi" kui võimalusi edasi liikumiseks.
 4. Oluline on iseseisvuse õpetamine. Andke lapsele iseseisvaid ja jõukohaseid ülesandeid (näiteks endale söögi tõstmine, lasteaia jaoks koti pakkimine, poes kauba küsimine jne). Mida rohkem saab laps võimalusi ise päris töid teha, nendes õnnestuda ja turvaliselt eksida, seda enesekindlamaks ja iseseisvamaks ta muutub.
 5. Arutlege eksimuste ja vigade üle ning kasvatage kohusetundlikust läbi rutiinsete koduste ülesannete.
 6. Laps kujundab hoiaku koolist ning kooli minekust lapsevanema kaudu. Rääkige toredaid hetki ja kogemusi oma kooliajast ning olge positiivselt meelestatud.
 7. Alustage varakult kooli päevarütmi käiva päevakava jälgimist. Planeerige koos päevategevusi ja arutlege, mida teeme enne, mida hiljem. Nii õpib ka laps oma päeva planeerima. Igasse päeva planeerige ka füüsilist tegevust.
 8. Käige korduvalt läbi koos koolitee ning arutlege ka seal olevate ohukohtade üle.
 9. On oluline, et laps teaks peast mõlema vanema telefoni numbrit, kui telefon kõige ebasobivamal ajal peaks tühjaks saama või ära kaduma. Julgustage last abi palumiseks pöörduma ka vähem tuttavate täiskasvanute poole.
 10. Arutlege lapsega pikemalt nähtud multifilme ja saateid või kogetud sündmusi. Küsige lisaküsimusi ja laiendage seeläbi lapse jutustamist. Harjutage hääliku kuulmist sõnas, tähtede meelde jätmist ja sõnade lugemist. Vestelge lastega maailmas toimuvast, avatult ja ausalt. Lai silmaring ja enesekindel olek annavad hiljem ka julgust klassi ees seista! Lapsed oskavad imetlusväärselt olla võrdväärsed vestluspartnerid.
 11. Alustage varakult koduse õpikeskkonna planeerimist ja kujundamist koos lapsega, et kooli alguseks oleks lapsel harjumus seal juba iseseisvalt ja eesmärgipäraselt tegutseda.
 12. Leidke võimalusi koos tegutsemiseks, nii pere kui sõpradega. Äratage lapses huvi ümbritseva keskkonna vastu, pakkudes talle uusi põnevaid teadmisi ja vajalikke oskusi.
 13. Laske lapsel olla võimalikult kaua lapsepõlves ja aidake maha võtta pinged, mis paratamatult kaasnevad koolikatsete ja -valikutega. Samas ärge unustage, et kooliks ettevalmistus annab lapsele kerguse 1. klassis hakkama saamisega. Väike elevus peatse koolimineku ees on okei!