Uudised ja teated

« Tagasi

Kellest saab tänavune Tui preemia stipendiaat?

Eelmisel aastal sai valla kultuuripreemia ehk Erna ja Juhan Tui nimelise stipendiumi Astrid Väizene. Harku vallavalitsus kutsub üles esitama kandidaate. 
 
Preemiat antakse välja alates 2009. aastast. Vallavalitsuse ja Tuide esindajate vahel sõlmitud lepingu kohaselt maksab vallavalitsus eelmise aasta neljanda kvartali Eesti keskmise kuupalga suuruse stipendiumi paikkonna edendanud inimesele. Kandidaatideks sobivad meie valla elanikud, kes on andnud panuse paikkondlikku kultuuri ja hariduse edendamisse või on muul moel paikkonna eluolu märkimisväärselt edendanud. Otsuse teeb komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse, Tabasalu ühisgümnaasiumi, Rannamõisa koguduse, MTÜ Tabasalu Patrioodid ning perekond Tui esindajad. 
 
Astrid Väizene, Erna ja Juhan Tui stipendiumi 2018. aasta laureaat, on kultuurielu rikastanud rahvatantsu alal. Ta on loonud rahvatantsurühmi täiskasvanutele, lastele ja mudilastele. Tabasalu Ühisgümnaasiumi segarahvatantsurühm Kirju Vöö saavutas noorte tantsupeol "Mina jään" ettetantsimisel maksimumpunktid ning naisrahvatantsurühm Harku Harakad võitis üle-eestilisel 11. naisrühmade võistutantsimisel kolmanda koha, millega kaasnes järgmise võistutantsimise korraldamise au Harku vallal. Auhind anti üle 17. novembril toimunud pidulikul vastuvõtul, mil möödus 27 aastat Harku valla taasasustamisest. 

Kes on preemia saanud?

Üle-eelmisel, 2017. aastal sai preemia Tabasalu muusikakooli direktor Kalev Konsa. Eelnevatel aastatel on autasustatud triatlonitreenerit ja matemaatikaõpetajat Lembit Pallast, Vääna kandi seltsielu edendajast eesti keele õpetajat Tiiu Tuisku, Tabasalu ujumisklubi treenerit Reet Männikut, Tabasalu hariduselu edendajast õpetajat ja koolijuhti Aino Sokku, Tabasalu ühisgümnaasiumi õpetajat ja korvpallitreenerit Milvert Vaaksa, Tabasalu ühisgümnaasiumi muusikakooli õppealajuhatajat, Tabasalu kammerkoori juhendajat Mai Ainsalu, Tabasalu muusikakooli õpetajat ning puhkpilliorkestri dirigenti Valdo Rüütelmaad. Päris esimese stipendiumi saaja oli Harku ja Vääna valdade ajalugu kajastavate kogumike koostaja Terje Urbanik. 

Kuidas esitada taotlust?

Preemiale kandideerimiseks või kandidaadi esitamiseks ootame 15. oktoobriks vabas vormis taotlust, kus on kirjas kandidaadi nimi ja kontaktandmed, ning põhjendust, miks kandidaat preemiat väärib. 
 
Taotluse saab edastada postiaadressile (Harku vallavalitsus; Kallaste tee 12, 76901 Tabasalu) või e-posti teel harku@harku.ee.
 
HARKU VALLAVALITSUS