Uudised ja teated

« Tagasi

Kuidas toimub talvine teehooldus Harku vallas?

Harku vallas on nii riigile kui ka vallale kuuluvaid teid. OÜ Strantumi hoolduses on kokku üle 350 kilomeetrit valla teid (sõiduteed koos kergliiklusteedega), lisaks teedele ka parklad. Lumekoristuseks on valmis kuus traktorit, neli veoautot, soolapuistur, teehöövel, laadur ja kolm sahaga maasturit. Sõlmitud on lepingud koostööpartneritega, kelle abi on tarvis eriti tippkoormuse perioodidel.

Kui kiiresti teed puhastatakse?

Lumekoristuse aeg sõltub teede seisunditasemest ja sademete hulgast. Üldiselt tehakse teede talvist lumehooldust vastavalt teele määratud seisunditasemele, mis on jaotatud prioriteetsusest lähtuvalt kolmeks ning mille puhul teede puhastamise aeg varieerub üldjoontes 5–10 tunnini saju lõpust alates. Kui aga ööpäevane sademete hulk on enam kui 10–15 cm, siis puhastatakse teid eraldi kokkuleppe alusel, kus teehooldaja ja vald määravad esmaste lumelükkamiste nimekirja. See tähendab seda, et esmases järjekorras tagatakse liiklemise võimalus kohtades, kus on koolid, lasteaiad, ametiasutused ja ühistranspordi marsruudid ning kõnniteed. Lasteaedade, koolimajade ja spordirajatiste juurde viivad teed-tänavad ning parklad peavad olema puhastatud hommikul kella kuueks. 

Teedel kolm seisunditaset

Kolmanda seisunditaseme teedel ehk siis kõrgeima taseme puhul sahatatakse lumi ära peale saju lõppu viie tunni jooksul, teise seisunditaseme puhul kuue tunni vältel ja esimese seisunditaseme korral sahatatakse teed puhtaks kaheksa kuni kümne tunni jooksul pärast lumesaju lõppu. Kõige prioriteetsemad, kolmanda seisunditasandi teed on need, mis on suurte elamupiirkondade juures asuvad asfaltkattega teed, mida kasutavad paljud elanikud lisaks koduteele ka avalike asutuste juurde sõiduks. Teise seisunditaseme teed on samuti asfaltkattega teed, ent need ei vii avalike asutusteni, vaid enamasti üksnes elamupiirkondadesse. Esimese seisunditaseme teedeks on kruusateed ja freespurukattega teed, mis asuvad enamasti aiandusühistutes. 

Milline on minu kodutänava seisunditase?

Soovides üle vaadata oma kodutänava seisunditaset, saab seda teha valla teede kaardilt.
 
Tee hooldustsükli aeg tundides
 

Tee seisundi-tase*

Lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt

Aeg nõutava haardeteguri tagamiseks

Soola-lume segu eemaldamine sõiduteelt

Kõnnitee ning jalg- ja jalgrattatee puhastamine ja libeduse-tõrje

Tee kohta kehtivate nõuete täitmine

Libedusetõrje tänava ohtlikes kohtades

3

5h

4h

5h

4h

12h

4h

2

6h

6h

-

6h

12h

4h

1

8h

8h

-

-

24h

-

 
* Lasteaedade, koolimajade ja spordirajatiste juurde viivad teed-tänavad ning parklad peavad olema puhastatud hommikul kella kuueks.

Mis võib teehooldust raskendada?

Lumekoristust raskendavad oluliselt teede ääres olevad suured kivid, põõsad ja puud ning vahel ka elamute aiaväravad, mis asuvad teedele lubatust lähemal. Samuti on teede otstele pargitud autosid, mis lumehooldusmasinate läbipääsemist takistavad. Siinkohal teemegi üleskutse kõigile elanikele, et vaataksite üle nii enda kui ka oma naaberkinnistute esised alad ning kõrvaldaksite takistused ja vajadusel tuletaksite seda ka oma naabritele meelde. Tee äärtes või teel olevate takistuste tõttu võib jääda teelõik hooldamata ning selle juure tullakse tagasi alles uuel hooldusringil, kui takistus on kõrvaldatud. Hea tulemus saab tekkida vaid kõigi osapoolte koostööna ning ühiselt panustades. Hoidkem teeservad vabana.

Kust kohast saan küsida lisainfot või kuhu teavitada probleemist?

Harku valla sõiduteid, kõnni- ja kergliiklusteid ning parklaid hooldab OÜ Strantum. Lisainfo saamiseks või probleemidest ja liiklusohtlikest kohtadest teavitamiseks saab helistada teehooldespetsialistilt (Ain Soone) tel 5886 6881 (24 h) või kirjutada e-posti aadressil teehooldus@strantum.ee
 
Riigimaanteid hooldab Harku vallas Eesti Teed AS. Teavet riigiteedel esinevate probleemide kohta saab edastada maanteeinfo telefonile lühinumbril 1247 (24 h) või e-posti aadressil teeinfo@112.ee.
 


Foto: pexel.com