Uudised ja teated

« Tagasi

Külaseltsid kogunesid arutelule

Harku valla külaseltsid said 5. oktoobril Vääna seltsimajas ühise laua taga kokku ja mõtlesid, millised on paremad võimalused kogukondade koostööks.
 
Ümarlaua kogunemine oli vajalik selleks, et saada ülevaade kodanikualgatuse olukorrast Harku vallas. Kohtumisel osalesid Vääna, Vääna-Jõesuu, Kumna, Muraste ja Alasniidu külaseltsi ning Harkujärve kiriku esindajad. Kahetunnise koosviibimise jooksul andsid külaseltsid ülevaate selle aasta tegemistest ja praegusest olukorrast, räägiti rahastamisvõimalustest struktuurifondide kaudu ning vallatoetustest.
 
Harku valla külaliikumised on enamjaolt saanud alguse eelmise kümnendi lõpus. Hea meel on tõdeda, et kodanikuaktiivsus pole vallast kusagile kadunud ja on jätkuvalt elujõuline, aidates kaasa mitmekesise külaelu ning rahvakultuuri edendamisele. Võib öelda, et tänu külaseltside tegevustele tugevneb külades sotsiaalne sidusus, kodanike kaasamine ja omaalgatus, mis on olulised avatud ühiskonna toimimiseks ning tänu millele tugevneb elanike side kodukohaga.
 
Elujõulisuse toetamiseks on Harku vallas ette nähtud toetused külaliikumise ja kultuuriprojektide toetamiseks ning projektides osalemiseks. Kuni 12. oktoobrini on seltsidel võimalik esitada taotlusi kogukonna arengule suunatud tegevuste kaasfinantseerimise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevuste, sh investeeringuprojektide läbiviimine. Taotlusi saab esitada elektroonilises keskkonnas SPOKU.
 
Marko Veermets, arendusspetsialist
 
Foto: Jaanus Härms