Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse Suurupi merekindluse metsa kuivendussüsteemi renoveerimise ja raiekavade tutvustamisele

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on algatanud kohalike elanike palvel Suurupi merekindluse riigimetsa osas kuivendussüsteemi korrastamise, et tagada pinnavee äravool elamupiirkonnast.
 
RMK tutvustab kohalikele elanikele sellekohast projektlahendust ja metsa raiekava aastateks 2021-2030. Kuivendussüsteemi renoveerimise käigus on kavas teha ka kolm lageraielanki kogupindalaga 5,9 ha (kaardil märgitud lilla värviga). Täiendavaid raietöid järgmise kümnendi jooksul antud alal kavas ei ole. Kavaga saab tutvuda RMK koduleheküljel: https://rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/kah-alade-pikaajalised-metsa-majandamise-kavad
 
Kuivendusprojekti ja raietöid tutvustatakse reedel, 6. novembril kell 16 Suurupi merekindluse metsa keskmise mahasõidu juures (kaardil tähistatud punase ringiga). Kõik huvilised on oodatud tutvuma.
 
Lisainfo ja ettepanekud:
 
JÜRGEN KUSMIN
RMK Metsaosakond
Lääne-Harjumaa metsaülem
Tel. 505 3387