Uudised ja teated

« Tagasi

Läheneb jõulutoetuste taotlemise aeg

Jõulutoetuse avaldusi oodatakse 19. detsembrini.  
 
Jõulutoetust makstakse Harku vallavolikogu 31. märtsi 2016 määruse nr 11 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" alusel. Jõulutoetust (kakskümmend eurot) saavad 70-aastased ja vanemad pensionärid (ka need, kes saavad sel aastal 70-aastaseks). Kolme ja enama lapsega peredele on ette nähtud toetus kolmekümne euro väärtuses. Üksikvanemaga perele ning eestkoste- ja kasuperedele on toetuse summa kakskümmend eurot, sama summa on mõeldud jõulutoetusena puudega last (lapsi) kasvatavale perele.
 
Toetuse saamiseks on vaja esitada kirjalik avaldus Harku vallavalitsusele. Avaldusele  palume märkida taotleja arveldusarve numbri, millele toetus kanda, aadressi ja sünniaja. Neil, kellel ei ole pangas arvet avatud, makstakse toetus välja vallavalitsuse kassas.
 
Avalduse vorm on saadaval Harku vallamaja infolauas, eakate päevakeskuses, Harku raamatukogus, Kumna kultuuriaidas, Vääna raamatukogus. Samuti leiab avalduse vormi Harku valla kodulehelt. Avalduse võib saata ka e-posti aadressile harku@harku.ee.
 
Üldjuhul kantakse toetus taotleja arveldusarvele. Neil, kellel on pangas arveldusarve olemas, palume märkida kindlasti arve numbri, et toetus jõuaks saajale kiiremini.
 
Neil, kellele makstakse toetus välja kassast, palume sellele järele tulla esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 9.00–12.00 ning 14.00–18.00.
 
Jõulutoetuste avalduse esitamise viimane kuupäev on 19. detsember. Infot saab telefonil 600 3867.
 
TIIA SPITSÕN
Valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja