Uudised ja teated

« Tagasi

Lairibaühenduse infopäev Vääna-Jõesuu koolis

Vääna-Jõesuu koolimajas toimub 19. juunil kell 18.00 lairibaühenduse projekti DigiMaa infopäev, kus selgitatakse, miks iga inimene või asutus võiks valguskaablit soovida.

 

DigiMaa projekti käigus selgitatakse välja elanike ja ettevõtete vajadused tänapäevase lairibaühenduse järele. Samuti selgitatakse välja sideettevõtete plaanid valguskaablivõrkude rajamiseks ning planeeritakse kaasaegsed võrgud turutõrke piirkondadesse.

Esimeses etapis selgitatakse, mis on lairibaühendus ning millised on valguskaabli eelised näiteks õhu kaudu või „vana-aegset" telefoniliini pidi tulevate teenustega. Samuti selgitatakse elanikele, mida nad ise teha saavad, kui soovivad DigiMaa võrguga liituda. Et elanike küsimustele võimalikult täpselt vastata, viiaksegi läbi 19. juunil toimuv infopäev, kuhu on oodatud kõik Harku valla elanikud, kes on huvitatud DigiMaa projekti võimaluste kohta täpsema info saamisest.

Põhjaliku ülevaate saamiseks soovitame külastada ka veebilehte www.digimaa.ee. Sellel lehel saab iga harjumaalane märkida, millisele aadressile ta tulevikukindlat ühendust saada soovib.

 

Lairibaühenduse soovist tuleks teada anda

DigiMaa projektiga on liitunud kõik Harjumaa omavalitsused, projekti juhib Harjumaa Omavalitsuste Liit. „Kiire lairibaühendus on tänapäeval vajalik nii ettevõtluses kui ka inimeste igapäevases elukorralduses ning nõudmised ühenduse kiiruse ja kvaliteedi suhtes kasvavad pidevalt," selgitas Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees ja Harku vallavanem Kaupo Rätsepp projekti elluviimise vajadust. Sideettevõtjad on rajanud uue põlvkonna võrke peamiselt linnades korterelamute ja ärilinnakute piirkondades. Suurema osani Harjumaa territooriumist tänapäevased võrgud veel ei ulatu. Selleks et Harjumaa maapiirkondade ettevõtted ja elanikud saaksid osa infoühiskonna hüvedest, peab valguskaabel jõudma igasse Harjumaa majja.

DigiMaa aitab kõikidel Harjumaa kodudel ja ettevõtetel osa saada nendest teenustest, mida sideettevõtjad täna üksnes kortermajades või ärihoonetes pakuvad. Oleme veendunud, et ainult valguskaabliühendus suudab rahuldada andmeedastuse vajadusi täna ja tulevikus.

Projekti käigus ehitatakse välja tulevikukindel valguskaablivõrk sinna, kuhu sideettevõtjad seda ei plaani ehitada. Rajatav lairibavõrk kuulub omavalitsustele. Uue põlvkonna IT-taristu ehitust toetab riik.

 

Liitu ise ja räägi ka tuttavale!