Uudised ja teated

« Tagasi

Liitmine teeb raamatukogude töö tõhusamaks

Uuel aastal korraldatakse raamatukogude töö ümber selliselt, et Tabasalu raamatukogust saab Harku valla keskraamatukogu ning Harku ja Vääna raamatukogud jäävad Tabasalu raamatukogu haruraamatukogudeks.
 
Harku vallavolikogu poolt 31. oktoobril 2019 vastu võetud otsuse "Harku valla raamatukogude ümberkujundamine" alusel muudetakse raamatukogude töökorraldust 1. jaanuarist 2020. Otsus toetub omakorda volikogu poolt varem heaks kiidetud Harku valla arengukava tegevuskavale. 28. novembril kinnitas volikogu ka Tabasalu raamatukogu uue põhimääruse. Vastavalt rahvaraamatukogu seadusele on põhimäärusesse sisse viidud ka raamatukogu nõukogu tegevus, kes hakkab arvamust avaldama eelarve kohta ja andma hinnangut arengukavale.
 
Toome siinkohal ära ka mõne statistilise näitaja aasta 2018 aastaaruannete põhjal. Kõigi meie valla kolme raamatukogu kogudes on teavikuid üle 75 000 eksemplari, lugejaid üle 3000 ja möödunud aastal laenutati ligi 80 000 korda.

Ühendamine toob uuendusi

Raamatukogude ühise juhtimise alla liitmise eesmärk on nende töö efektiivsemaks ja laenutussüsteemi paindlikumaks muutmine, samuti erinevate lisateenuste võimaldamine  raamatukogude igapäevatöös. Näiteks ühe uuendusena on plaanis luua võimalus, kus Harku valla elanikul on tarvis ainult ühe raamatukogu lugejapiletit, seega puudub vajadus olla lugejaks registreeritud mitmes valla (haru)raamatukogus. Paljudes Eestimaa valdades on juba eelnevatel aastatel seda teed mindud ja üldjuhul on sellised ühinemisotsused ka end õigustanud. Konkurss ühendraamatukogude direktori leidmiseks käib. Ootame kandideerima!
 
Hea vallaelanik, ootame ka ettepanekuid, millisena näete teie tulevikuraamatukogu. Ideed ja ootused palume saata e-posti aadressile harku@harku.ee.
 
MARIS VIISILEHT
Abivallavanem
 
 
Kuna ühiselt raamatute tellimine tuleb soodsam, vähenevad ka üldised halduskulud.
Foto: Pexels
 

Millal alustasid tööd Harku valla raamatukogud?

Valla vanim raamatukogu Vääna külas tähistab järgmisel aastal oma 95. sünnipäeva. Vääna haridusselts asutas samanimelise raamatukogu 1925. aastal. Palju aastakümneid asus raamatukogu mõisa peahoones, viimased viis aastat kõrvalhoones tall-tõllakuuris.
 
Praegune Tabasalu raamatukogu sai alguse hoopis Rannamõisa külast ja asus tol ajal Ranna algkooli majas. Aasta oli siis 1945. Pärast mitmeid kolimisi on Tabasalu raamatukogu viimased 20 aastat tegutsenud oma praegustes ruumides Teenuste tänaval.
 
Meie kõige noorem raamatukogu Harku alevikus asutati 1. jaanuaril 2003 ja avati külastajatele sama aasta 10. mail aasta varem valminud Harku keskuse hoones.
 
Millised on raamatukogude ootused?
 
Ühinemine toob loodetavasti kaasa senisest terviklikuma lähenemise valla raamatukogude edasise arengu planeerimisele ja muutused raamatukogude kahe esmase funktsiooni, fondi moodustamise ja teeninduse toimimises. See on kindlasti lugejate kasuks, sest ühinemise mõte on ju raamatukogu kasutajate muutuvatele vajadustele vastata ja üldise arenguga kaasas käia. Loodan, et meid ootavad ees laiemad ja üldsust kaasavad arutelud nendel teemadel.
 
Ühist lahendamist vajavad praegu nii teavikute kättesaadavuse, komplekteerimise, raamatute kogudevahelise liikumise kui ka laenutamise korraldamine. Ratsionaalne teenusekorraldus, kuigi ka see on üks raamatukogunduse kestvatest väärtustest, ei peaks aga olema ainus kõneaine. Kuidas raamatukogu saaks olla senisest enam hariduse teenistuses, luua kogukonda liitva kultuurikeskkonna, ergutada armastust elukestva hariva lugemise vastu – need küsimused vajavad üha uuesti vastamist. Anname omalt poolt parima, et ühinemine kasvataks koostöövaimu ja sünniks uus loov jõud, mis meie koduvalla elu rikastab.
 
LEMBI OPER
Harku raamatukogu
 
 
Uuel aastal ühinevad kolm valla raamatukogu kesk- ja kaheks harukoguks. Lugejale toob see ehk kaasa paindlikuma süsteemi, raamatute parema liikumise raamatukogude vahel, lühemad raamatujärjekorrad, rohkem üritusi. Samas näen, et Tabasalu raamatukogu hoone ei vasta loodava keskkogu nõudmistele – ruume oleks juurde vaja ja olemasolevad ruumid vajaks nüüdisajastamist. Minul isiklikult on väga kahju, et raamatukogule ei planeeritud ruume loodavasse Tabasalu hariduslinnakusse, mis peale nüüdisaegsete ruumide oleks lastele raamatukogu lähemale toonud ja aidanud kasvatada uusi lugevaid ning raamatuid armastavaid põlvkondi. Raamatute paremaks liikumiseks raamatukogude vahel oleks vaja välja mõelda süsteem, mis leevendab kohati väga pikki järjekordi ja nõudlust kohustusliku kirjanduse järele. Olukorras, kus Väänas pole postkontoritki, on väga raske teost raamatukogust raamatukogusse saata ja siiani olemegi palunud lugejatel endil sõita vajaliku raamatu järele teistesse raamatukogudesse. Uuelt direktorilt ootan, et ta oleks visionäär, kes teeks loodavast Tabasalu raamatukogust tulevikuraamatukogu, mis ei jääks alla naabervaldade raamatukogudele, vaid oleks eeskuju, pakuks erinevaid ajaveetmisvõimalusi  ja oleks ka kogukonnakeskus. 
 
LENNE LEMBRA
Tabasalu raamatukogu
 
 
Kõigil Harku valla raamatukogudel on probleeme ruumidega. Vääna raamatukogu on juba viis aastat ajutisel pinnal, trepp on kõrge ja ühte ruumi ei saa lukustada. Raamatukogud peaksid suurendama teenuseid, näiteks õmblemisvõimalust, spordiinventari (käimiskepid, pallid, reketid jms) laenutust. Ühinemisotsuses on kirjas, et teavikuid saab tellida odavamalt. Saab ikka, aga kui me vähendame tellitud teavikute arvu ja väga populaarsetele teostele tekivad pikad järjekorrad, tuleb see meile bumerangina tagasi – rahulolematus kasvab, sest enamasti on raamatut vaja kohe, kiiresti. Samuti peaks paranema raamatukogudevaheline laenutusteenus. Praegu toon raamatuid Keilast, sest nii on mugavam, võiks aga olla vallasisene transport, et saaks omavahel raamatuid kiiresti vahetada. Uuelt juhatajalt ootan häid erialaseid oskusi, meeldivat suhtlust ja koostöötahet.
 
MARIKA ALTER
Vääna raamatukogu