Uudised ja teated

« Tagasi

Mida kevadisi aiatoimetusi tehes silmas pidada?

Kui tahate sel kevadel omalt poolt midagi ära teha viiruse leviku vähendamiseks, jätke lõkked tegemata.
 
Majapidamist ja aeda korrastades tekib igasugust prahti. Kõik, mis ette jääb ja üleliigne näib, aga lõkkematerjaliks ei passi. Valla heakorra eeskirja kohaselt tohib küll lõkkes põletada taimse päritoluga töötlemata materjali, näiteks oksi, kuid arvestama peab, et põletamisega ei tohi naabreid ega teisi ümbruskonna elanikke häirida. Lõkkesse tohib panna üksnes kuivi oksi. Puulehtede ja muude jäätmete põletamine pole lubatud.

Aiatöödest eriolukorra valguses

Kui tahate omalt poolt midagi viiruse leviku vähendamiseks ära teha, jätke seekord lõkked põletamata. Nii hoiame ära õhusaaste, millega kokkupuude võib põhjustada kahjulikke tervisemõjusid, sealhulgas hingamisteede ja südame-veresoonkonna haigusi. Hingamisteede tõbesid põdevad inimesed on rohkem haavatavad ka praegu leviva koroonaviiruse suhtes.
 
Mõistagi tekib küsimus, mida siis õigupoolest teha okste ja vanade puulehtedega? Kõige loodussäästlikum on oksi kasutada aias näiteks täite- või kattematerjalina, samuti võib need purustada ja kasutada multšina. Võimalusel kuhjake oksad ja põletage jaanitules. Puulehed on kõige õigem kohapeal kompostida, saades niimoodi vastu väärtuslikku kompostmulda. Kui need variandid pole võimalikud, saab viia oksad, lehed jm aiajäätmed Tabasalu jäätmejaama, kus korraga võetakse tasuta vastu kuni 600 liitrit aiajäätmeid. Kindlasti ei ole lubatud viia oma aiajäätmeid lihtsalt kuhugi tee äärde, kraavi või metsa alla visata. Kui kompostite, tehke seda oma kinnistul.
 
Endiselt on võimalik tellida jäätmevedajalt AS-ilt Eesti Keskkonnateenused aiajäätmete äravedu, mida tehakse 1. aprillist kuni 30. novembrini. Tegemist on tasulise teenusega, sajaliitrise koti äravedu maksab 32 senti, 150-liitrise koti puhul 48 senti. Aiajäätmed tuleb pakkida läbipaistvasse kilekotti ja teatada jäätmevedajale kottide arv. Täidetud kotid tõstke jäätmevedajaga kokku lepitud kohta, näiteks värava taha, ja need viiakse ära 14 päeva jooksul.

Kas eriolukorra ajal on jäätmejaam avatud?

Eriolukorra alguses oli jäätmejaam kaks nädalat suletud, kuid aprilli algusest on väravad taas avatud. Jäätmejaamas töökorraldus on muutunud: teenindatakse korraga vaid ühte autot, teha saab vaid kaardimakseid ja raskemate esemete maha tõstmiseks peab olema kaasas oma abiline. Taaskasutuse osa on siiski suletud.  
 
LEMBE REIMAN
Keskkonnaspetsialist