Uudised ja teated

« Tagasi

Millised on meie lasteaiad?

Tutvume nelja meie valla lasteaiaga. Järgmises lehes tutvumine jätkub ja sõna saavad teised lasteaiad.

Alasniidu lasteaed

Alasniidu lasteaed koosneb kolmest erinevast lasteaiast: Alasniidu, Järvekalda ja eelmise aasta märtsis avatud Harkujärve lasteaiast. Lasteaia eripära on lapsest lähtuv projektipõhine õppetegevus, kaasava hariduse kvaliteeti toetavad eripedagoog ning tegevusterapeut. Põhiväärtusteks peame usaldusväärsust, professionaalsust ja turvalisust.
 
Sel õppeaastal toimub vastuvõtt Alasniidu lasteaias, kus alustab kaks 3–4-aastaste rühma.  Meil on suur õueala ja head õuesõppe võimalused lähedal asuvates metsades, parkides ja mere ääres. Lasteaia traditsioonilised üritused ja ettevõtmised on näiteks sügiseti toimuv sportlik väliüritus Õueseiklus valla lasteaedadele, kogemusseminar "Õpetajalt-õpetajale", mis keskendub aktuaalsetele õpetajaid harivatele teemadele, ning kevaditi toimuv Alasniidu lasteaia korraldatav Teatrifestival kõigile valla lasteaedadele.
 
Ootame teid lasteaiaga tutvuma aadressil Puisniidu 7, Tiskre küla 27. jaanuaril 2020 kell 17.00.

Harku lasteaed

Kuuerühmaline Harku lasteaed asub Harku keskuse hoones. Keskuses tegutsevad ka raamatukogu ja arstipunkt ning skaudid. Lasteaia vahetus läheduses asub Harku mets oma mägede, matka- ja suusaradadega.
 
Tihedas koostöös raamatukoguga toetame süvendatult laste huvi raamatute uurimise ja lugemise vastu, vanemate rühmade lapsed käivad raamatukogus ka filosofeerimas. Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku, muutes laste ja töötajate tervist paremaks tervisliku toitumise, aktiivse liikumise ja õuesõppe kaudu. Lasteaias arendatakse järjepidevalt loodushariduse õppesuunda, liituti programmiga "Roheline kool" ja saadi Roheline lipp. Neljas rühmas kasutatakse õppetöös metoodikat "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool".
 
Praktiseerime uuenevat õpikäsitust, kasutame nüüdisaegset digitehnoloogiat. Oleme omanäoline, liikumist harrastav, loodust kaitsev ja armastav, tervislikkust väärtustav ja laste erisusi arvestav lasteaed.
 
Soovijatel on võimalus tulla tutvuma lasteaia siseruumide ja õuealaga ning saada vastuseid tekkinud küsimustele aadressil Instituudi tee 5, Harku alevik 29. jaanuaril 2020 kell 16.30–18.30.

Tabasalu lasteaed Tibutare

Tabasalu lasteaed Tibutare on mitmekülgse õpi- ja kasvukeskkonnaga kaheksarühmaline lasteaed hoolivate ja pühendunud, professionaalsete töötajatega lasteaed Tabasalu aleviku südames.
 
Alates 2010. aastast kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade hulka, pannes rõhku rohkele õuesõppele, sportlikele tegevustele nii Harku vallas kui ka vabariiklikul tasandil, tervislikule toitumisele ja turvalise psühhosotsiaalse õpikeskkonna loomisele ning hoidmisele. Alates 2012. aastast oleme ka väärtuskasvatust praktiseeriv lasteaed ning teaduspõhise õpi- ja sotsiaalsete oskuste õppemetoodika "Samm-sammult" toel omandavad lapsed sotsiaalseid oskusi ja sõprussuhete loomist ning probleemide lahendamise oskusi positiivsel moel, mis ennetavad ka kiusamist. Oleme kahel korral Tartu ülikooli eetikakeskuse poolt saanud tiitli Hea Lasteaia Rajaleidja ja 2018. aastast on meil tiitel Hea Lasteaia Edendaja. Aastast 1988 on Tibutare lasteaias kunstiõpetuse süvaõpe ja õppetöös anname aktiivselt ka digiharidust. Igapäevases kasutuses on robootikavahendid ja eraldi õppeklassis kasutatakse tahvelarvuteid ning interaktiivset tahvlit rohkete õppeprogrammidega.
 
Lasteaiapere kutsub lapsevanemaid tutvuma meie õpikeskkonnaga 28. jaanuaril kell 16.00–17.30 ja 29. jaanuaril kell 11.00–12.00.

Tabasalu Teelahkme lasteaed

Tabasalu Teelahkme lasteaed on neljarühmaline lasteaed suurepäraste tingimustega lapse mitmekülgseks arenguks – toimetame toas ja õues, metsas ja mere ääres, avastame ja uurime, mängime ning õpime.
 
Lasteaed on pälvinud tiitlid Tervist Edendav Lasteaed ja Hea Lasteaia Teerajaja. Väärtused, mida soovime lapses kujundada, on lugupidamine endast ja teistest, hoolivus, ausus, iseseisvus, uudishimu, empaatia, loovus, julgus ja isikupära. Keskkonna kujundamisel väärtustame lapse huvi, avatust, turvalisust, tervislikkust, säästlikkust, mitmekesisust, omanäolisust, uuendusmeelsust ja loovust. Meie õppetöö toimub projektipõhise õppe alusel ja oleme teekonnal lapsest lähtuva õpetuse poole, kus lapsel on võimalus juhtida oma õppimist, aega minna teemadega süvitsi ja mängida ning kus lasteaed ja lapsevanemad on üksteisele kasvatuspartnerid turvalise ning arendava keskkonna loomisel.
 
Kel on soov tulla lähemalt meie lasteaiaga tutvuma, saab seda teha lahtiste uste õhtul aadressil Hämariku tee 1/5, Teelahkme küla 22. jaanuaril kell 17.00.
 
REELIKA LÕHMUS
Haridusspetsialist
 
Lasteaia valimisel on soovitatav arvestada lasteaia asukohaga - külastage oma kodule kõige lähemal asuvat lasteaeda. / Foto: Aule Sagen