Uudised ja teated

« Tagasi

Noorsootöö teenus jõuab uute moodsate lahendusteni

Harku vald on liitunud eri omavalitsuste koostöögruppide tegevussuundade programmiga. Tulemuseks on uuenduslikud tahvlid, videomängude turniir ja ühtne teenuste andmebaas.
 
Tegevusi piloteeritakse Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel Saue koostöögrupi nime all ning koostööd teevad Harku, Saue, Saku, Kohila ja Lääne-Harju valdade noorsootööspetsialistid. Meiega on liitunud veel Haapsalu linn ühe tegevuse raames. Tegevused on suunatud nii noortele, noorsootöötajatele kui ka lapsevanematele.
 
Koostöögrupi raames on soov leida lahendus murele, mida lapsevanemad on kurtnud: kust leida üheselt infot meie vallas toimuvate huviringide kohta? Eesmärk on, et 2020. aastal on meil andmebaas, kust näeme kõiki noorsootöös pakutavaid teenuseid. Peale andmebaasi otsime lahendust sellele, kuidas koolis oleks võimalus näha huviringide andmebaasi ja muidki noorsootööga seotud sündmusi. Selleks oleme arendamas kaasamise tahvleid ehk Kahvli lahendusi. Järgmisel aastal on seda igas koostöögrupi vähemalt ühes koolis näha suure uuendusliku tahvli näol.

Mida kõike saab "noortekates" teha!

Viie valla noortele on suunatud projekt "Mänguriiul ratastel", kus kõigil on võimalus osa saada mängude maailmast. Videomängude päevadel sai täiskasvanud juhendajate eestvedamisel koos omaealistega mängida. 7. novembril toimus esimene videomängude turniir, kust said osa võtta kõik soovijad Tabasalu koolist ja selle ümbrusest. Järgmine suur videomängude päev toimub noorsootöönädalal, 18. novembril Harkujärve koolis. 2020. aastaks oleme teinud plaane jõudmaks mängude päevadele ka teistesse Harku valla koolidesse. Videomängude turniiril saavad osaleda kõik noored, nii need, kes pole enne üldse arvutimänge mänginud, kui ka noored, kes on kodus end täitsa profiks koolitanud. Videomängude turniiriga soovime tuua noortekeskuste tegemised koolile lähemale, et noored teaksid, mida kõike n-ö noortekates tehakse. Noortekeskused ja -toad on meie vallas tasuta.
 
Koostööprojektiga oleme saanud toetada Vääna-Jõesuu ja Vääna noortetoa loomist. Lisaks võtsime üheks prioriteediks viie valla noorsootöötajatele, koolide huvijuhtidele, ringide juhtidele koolituste pakkumise. Näiteks on sel aastal toimunud noorsootööspetsialistidele korraldatud noorsootöö osakutse ja noorsootöö kutse koolitused, esmaabi- ning veebipõhised graafikakoolitused. 6. novembril toimunud "Hea tööõnne" koolitusel osalesid Harku, Saue, Saku, Kohila ja Lääne-Harju vallast kokku ligi 70 noorsootööga tegelevat osalejat. See näitab, et noorsootööspetsialistid soovivad ühiselt ja kvaliteetselt koostööd teha.
 
Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-i kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" tegevuste raames.
 
Kohalike omavalitsuste koostöögrupi Harku valla tegevussuunda koordineerib Harku vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.
 
Info
Kuni 25. novembrini võtab Harku vallavalitsus vastu rahastustaotlusi uute võimaluste loomiseks huvihariduses ja -tegevuses 2020. aastal. Huviring peab olema suunatud 7-19-aastastele noortele, see peab olema järjepidev, süsteemne ja juhendatud. Taotluse vorm on leitav Harku valla kodulehel.
 
Lisainfo telefonil 606 3838, e-post: krista.dreger@harku.ee.
 
KRISTA DREGER
Kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist
 
7. novembril Tabasalu Ühisgümnaasiumis toimunud üritusel "Mänguriiul ratastel" võtsid koos õpilastega omavahel mõõtu ka vallavanem Erik Sandla ja kooli direktor Martin Öövel.
Foto: Madis Idnurm