Uudised ja teated

« Tagasi

Planeeritav liikluskorralduse muudatus Tabasalus

Harku vallavalitsus eelteavitab planeeritavast liikluskorralduse muudatusest, mida soovitakse teha Tabasalus lasteaeda Tibutare ümbritsevas tänavavõrgus.

Liikluskorralduse muudatuse taotluse on esitanud Harku vallavalitsuseleTabasalu lasteaed Tibutare direktor.

Muudatuse eesmärgiks on suurendada Lasteaia tänaval ja selle lähiümbruses kõikide liiklejate, s.h lasteaeda saabuvate ja sealt lahkuvate laste ja nende vanemate, liiklusohutuse taset.

 

Liikluskorraldust planeeritakse muuta järgmiselt:

1. Lasteaia tänava ühesuunaline lõik planeeritakse muuta praegusest vastupidiseks, et Nooruse tänava poolt tulevad autod ei satuks tupikusse ega peaks sooritama tagasipööret.

Teenuste  tänava poolt saabuvad autod saavad sooritada tagasipöörde kasutades lasteaia peasissekäigu ees olevat tagasipöördekohta.

2.  Kogu alale,  mis piirneb Nooruse,  Kooli  ja Teenuste tänavate ning Ranna  teega, kehtestatakse ühtne õueala liikluskorraldus.

Uue liikluskorraldusega vastuolus liiklusmärgid likvideeritakse.

3. Olemasolev parkla Kase  tänav 3 ja 8 kinnistute vahel reserveeritakse  lasteaia külastajatele kella 7.00 kuni 19.00. Selleks paigaldatakse parkimise keeluala märgid 384 ja 394 koos lisateabega (7.00-19.00; välja arvatud lasteaia külastaja).

 

Liikluskorralduse muudatust planeeritakse alates käesoleva aasta 28. veebruarist.

 

Küsimustega pöörduda valla teede spetsialist Henry Pritsi poole Henry.prits@harku.ee