Uudised ja teated

« Tagasi

Pürotehnika ja küünalde turvalisest kasutamisest

Pühade aeg on peagi käes ja sellest tulenevalt on vaja taas meelde tuletada peamised ohutusreeglid nii pürotehnika kui ka lahtise tule kasutamisel.
 
Küünalt põletades tuleb jälgida teatud ohutusnõudeid:
 
 • küünla ümber ei tohi olla pärgi või muid kaunistusi, mis tuld võtavad;
 • küünal peab olema tulekindlal alusel;
 • küünla läheduses ei tohi olla kergesti süttivaid esemeid, nt kardinaid;
 • põlevat küünalt ei tohi jätta kunagi järelevalveta;
 • küünal tuleb asetada nii, et seda ei ole võimalik kogemata ümber ajada;
 • magama minnes või kodunt lahkudes tuleb veenduda, et küünal on kustutatud;
 • õueküünlad on mõeldud vaid õues põletamiseks.
 
Pürotehniliste toodete puhul tuleb arvestada järgmist:
 
 • lugege läbi pürotehnilise tootega kaasas olev kasutusjuhend ja käituge vastavalt selles toodule;
 • valige pürotehnilise toote kasutamiseks õige aeg ja koht selliselt, et te oma tegevusega ei häiriks kaaskodanikke. Arvestama peab kaugusega nii inimestest kui ka hoonetest. Kindlasti ei tohiks rakette süüdata majade vahel ega vahetus läheduses, rakett tuleks üles sättida ohutus suunas.
 • Mis tahes pürotehnilise toote süütamisel ei tohi kummarduda selle kohale. Juba süüdatud toote kohale kummardumine on eluohtlik!
 • Ärge kunagi süüdake pürotehnikat, hoides seda käes!
 • Peale süütenööri süütamist minge kiiresti ohutusse kaugusesse.
 • Kindlasti ei tohi pürotehnilist toodet visata teiste isikute ega loomade suunas.
 
Lastele võiksid vanemad selgitada pürotehniliste toodete kasutamist ja kui müüjal tekib pürotehnilise toote võõrandamisel kahtlus ostja vanuses, peab müüja nõudma isikut tõendava dokumendi esitamist. Samuti peaks kindlasti ostjale seletama, millega on tegu, millal ja kuidas konkreetset toodet kasutada ning kuidas tagada enda ja teiste ohutus.
 
Pürotehniliste toodete kasutamise puhul tuleb ka teada, et avalikus kohas on keelatud kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasnev heli- või valgusefekt on teist isikut oluliselt häiriv. Nii avalikus kohas kui ka avalikuks kohaks mitteolevas kohas ei või kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasneb kestev või korduv teist isikut häiriv müra- või valgusefekt, ajavahemikul kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni. Keeld ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit või kui kohalik omavalitsus on andnud ilutulestiku korraldamise loa.
 
René Uustalu, piirkonnapolitseinik
 

Pühade ajal ole ettevaatlik nii pürotehnika kui ka lahtise tulega

Statistikale tuginedes juhtub enamik pürotehnikaga seotud õnnetusi täiskasvanud vägijooki tarbinud meestega, kuid viimastel aastatel on sagenenud pürotehnikast põhjustatud vigastused ka laste seas. Seetõttu ärge lubage oma lapsi ega purjus sõpru rakette laskma. Lisaks rakettidele ja pürotehnikale tuleb pühade ajal ettevaatlikult ringi käia ka lahtise tulega: küünlad, kaminatuli ning teised lahtise tule allikad tuleks kodunt lahkudes või magama minnes kustutada ja kontrollida, et pühade ajal täistuuridel töötavad elektriseadmed ei tekitaks vooluvõrgus ülekoormust. Lisaks, kui pühade ajal vanavanemaid külastatakse, võiks üle kontrollida nende suitsuandurid ja viia ahiküttega majadesse kingituseks vinguandur. Ohutus algab sinust!
 
Päästeamet
 
Foto: Pexels