Uudised ja teated

« Tagasi

Saue vallas Vatsla külas asuva Harku VII lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek

Keskkonnaamet teatab Harku VII lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi avalikust väljapanekust.
 
Keskkonnaamet algatas KMH 19.06.2018 kirjaga nr 12-2/18/6747-12. Aktsiaselts Harku Karjäär (registrikood 10478760; aadress Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Vae tn 2, 76401; kontaktisik Aljona Bukaty, telefon 657 9959, e-post info@killustik.ee) taotleb Keskkonnaametilt keskkonnaluba Harju maakonnas Saue vallas Vatsla külas reformimata riigimaal (lähiaadress Kernu metskond 109) asuva Harku VII lubjakivikarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamiseks. Mäeeraldise pindala on 26,90 ha, teenindusmaa pindala on 28,63 ha. Taotletava mäeeraldisega seotud ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru on 2936 tuhat m³, millest kaevandatav on 2904 tuhat m³. Kaevandamisluba taotletakse 30 aastaks.
 
Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik: Ester Pindmaa, telefon 384 8744, e-post ester.pindmaa@keskkonnaamet.ee). KMH juhtekspert on Karl Kupits (Maves OÜ, telefon 656 7300, 509 3437, e-post karl@maves.ee).
 
KMH programmiga on võimalik tutvuda ajavahemikul 03.04.–01.05.2020 tulenevalt Eesti Vabariigis kehtivast eriolukorrast vaid digitaalselt Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee. Kui digitaalselt pole võimalik KMH programmiga tutvuda, siis palun anda sellest teada hiljemalt 10.04.2020 aadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn või ester.pindmaa@keskkonnaamet.ee. Kindlasti lisada kirja postiaadress, kuhu paberkandjal materjalid saata tuleks.
 
Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni 01.05.2020 (k.a.) aadressil Keskkonnaamet, F. J. Wiedemanni 13, Türi 72213, Järvamaa või info@keskkonnaamet.ee.
 
KMH programmi avaliku arutelu ajast ja asukohast teavitatakse eraldi teatega.