Uudised ja teated

« Tagasi

Tähelepanu! Kaevetööd kaitsevööndis vajavad kooskõlastust

Seoses hoogsa ehitustegevusega on ainuüksi sel aastal Harku valla piirkonnas kaevetööde käigus vigastatud Elektrilevi kaabelliine 23 korral, põhjustades sellega ootamatuid  elektrikatkestusi rohkem kui 1100 kliendile.
 
Seda halba trendi võiks muuta. Nii saab vallaelanikke säästa ebamugavustundest, mis iga elektrikatkestusega kaasneb, ja kaevetööde tegijad pääsevad teadlikumalt tegutsedes eluohtlikest olukordadest, hoidudes ühtlasi krõbedatest kahjunõuetest.
 
Seadus ütleb selgelt: kõik tööd elektriliinide kaitsevööndis tuleb kooskõlastada võrguettevõttega. See on ühest küljest hädavajalik ohutuse tagamiseks, teisalt aitab selline käitumine ära hoida kahjusid ja vältida elektrikatkestusi tuhandetel inimestel. Kaevetööde teostamise vajadusel Harku vallas tuleb kindlasti pöörduda Elektrilevi poole. Nii saavad lahendatud kõik küsimused ja täpsustatud elektriliinide asukohad. Vajadusel tuleb kohale Elektrilevi spetsialist, kes selgitab ohukohti ja juhendab tegutsemist elektriliinide kaitsevööndis. Siinkohal on kõigiti asjakohane tarkusetera: üheksa korda mõõda ja üks kord lõika (ehk siis kaeva).
 

Nõusolek ja kooskõlastus

Enne kaevetöid tuleb välja selgitada, kas tööde piirkonda jääb elektrikaableid ja kui jääb, on vaja esitada taotlus võrguvaldaja nõusoleku saamiseks elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemiseks. Nõusoleku ja kooskõlastuse saab Elektrilevi iseteeninduskeskkonnas: www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused
 
Elektrikaablid paigaldatakse pinnases umbes 0,7 meetri sügavusele, kuid on juhtumeid, kus nõukaaegsed kaablid asuvad ka kõrgemal. See tähendab, et isegi labidaga kaevates on oht jõuda elektriliinideni. Maakaabelliinide kaitsevööndis on keelatud töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast ja teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit. Kaitsevöönd ulatub maakaabelliini äärmistest kaablitest ühe meetri kaugusele.
 
Kui tööde teostamisel on tekkinud elektriohu olukord, tuleb sellest teada anda Elektrilevi rikketelefonil 1343. Kui aga on juhtunud õnnetus inimesega, tuleb kohe teavitada häirekeskust numbril 112.
 
Ivar Jurtšenko, Elektrilevi kommunikatsioonijuht
 
Foto: erakogu