Uudised ja teated

« Tagasi

Teekond Tallinnast ja Tallinnasse saab peagi uue ilme

Maanteeamet alustas riigitee Tallinn–Rannamõisa–Kloogaranna kilomeetritel 2,6–4,1 tee-ehitustöid, mille raames tehakse lõik neljarealiseks ja ehitatakse ringristmik.
 
"Tööde käigus ehitatakse Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maantee osaliselt ümber neljarealiseks ja ristumisele Vana-Rannamõisa teega on kavandatud turboringristmik. Teelõigu pikkus on 1622 m, 2 + 2 sõidurada," sõnas vallalehele maanteeameti põhja teehoiu osakonna projektijuht Ksenia Haavistu.
 
Ehitatav teelõik on kogu ulatuses eraldatud sõidusuundadega, kus parempoolne Tallinna–Rannamõisa sõidusuund järgib olemasolevat trassi. "Rannamõisa–Tallinna sõidusuuna trass on projekteeritud oleva tee kõrvale uuele muldele. Vana-Rannamõisa tee ja Rannamõisa tee T-kujuline ristmik suletakse praeguses asukohas. Selle asemele on projekteeritud Rannamõisa teele ringristmik ligikaudu 200 m Tallinna suunas," täiendas Haavistu.
 
Peale uute sõiduradade loomise ja ringristmiku ehitamise on muudatusi ka kergteedel. "Tallinnast Tabasalu poole sõites vasakule poole jääv, mööda Rannamõisa teed kulgev olemasolev jalgratta- ja jalgtee õgvendatakse likvideeritava tankla asukohas. Olemasolevale jalgrattateele rajatakse uued ühendused projekteeritud bussipeatuste ja teeületuskohtadega. Paremale poole Rannamõisa teed on uued jalgteelõigud projekteeritud bussipeatustest teeületuskohtadeni," täiendas projektijuht.
 
Liiklemine muutub lihtsamaks
Küsimusele, miks selline arendus ette võeti, vastas Haavistu, et piirkonna arengu tõttu on teelõik liiklejate jaoks keeruliseks muutunud. "Jalakäijatel on tipptundidel sõidutee ületamine raskendatud, samuti on suure liiklussageduse tõttu tipptundidel raskendatud sõidukite pealesõit maanteele ja vasakpöörete sooritamine maanteelt. Lisaks ei ole olemasolevad ristmikud enam piisava läbilaskevõimega."
 
Projekti üks eesmärke on ka antud lõigul liiklusohutuse parandamine. "Tänu läbilaskvuse suurendamisele, neljarajaliseks ehitamisele koos lõigule jäävate ristmike ümberehituse ja liikluskorralduse muudatustega muutub kogu liiklemine ohutumaks nii jalakäijate kui ka autojuhtide jaoks. Samuti jääb teelõigul kehtima senine 70 km/h kiiruspiirang," lisas Haavistu. 
 
Nagu iga tee-ehitus toob kaasa vähesel määral muudatusi liikluskorralduses, nii ka see. "Igapäevasele liiklejale tähendavad tee-ehitustööd osalisi piiranguid, kuid eesmärk on ehitusperioodi ajal tagada sarnaselt praeguse olukorraga 1 + 1 sõidurajaga liiklus. Suuri ümbersõite ja takistusi püüame vältida. Samuti on teelõigule kehtestatud kiiruspiirang 50 km/h tee rekonstrueerimise tõttu. Palume elanikel olla kannatlikud ja võimalusel planeerida lisaaega sihtkohta jõudmiseks," sõnas projektijuht.
 
Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu sõnul on plaanis Rannamõisa tee kaherajaliseks jääv lõik Lõuka tänavast linnapiirini rekonstrueerida aastatel 2020–2021. "Tallinna linnale kuuluv lõik on u 1,5 km pikk ning eeldatav maksumus on u 3,8 miljonit eurot. Töödega on planeeritud alustada pärast maanteeameti tellimusel tehtud tööde lõppemist," täiendas Künnapuu.
 
Riigitee Tallinn–Rannamõisa–Kloogaranna kilomeetritele 2,6–4,1 planeeritud põhitööd on kavas ära teha sel aastal, ent tööde lõpp jääb tõenäoliselt 2020. aastasse. Ehitustöid teeb AS TREF Nord ja omanikujärelevalvet Lindvill OÜ. Ehitustööde maksumus on 2,8 miljonit eurot.
 
HARKU VALLA TEATAJA