Uudised ja teated

« Tagasi

Türisalu veemajandusprojekt sai positiivse rahastamisotsuse

Väänas on ehitustööd lõpetatud, tööd käivad Tabasalu–Rannamõisa piirkonnas ja Murastes. Üsna pea saavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda ka Türisalu majapidamised, sest lepingud riigihanke võitjatega on sõlmitud.
 
Eelmise aasta detsembris esitati Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) taotlus Türisalu veemajandusprojekti rahastamiseks. Projekt sai positiivse rahastamisotsuse käesoleva aasta aprillis, praeguseks on projekteerimis-ehitustööde teostajate ja omanikujärelevalve tegijate leidmiseks vajalikud riigihanked läbi viidud ning hakatud projekti ellu viima.
 
Projekti teostab ja ÜVK teenust piirkonnas hakkab osutama Harku valla ja Lääne-Harju valla poolt kogu piirkonna ühiseks vee-ettevõtjaks määratud AS Lahevesi.
 
Veemajandusprojekti käigus rajatakse Türisalu ja Keila-Joa asulates ühisveevärk ning -kanalisatsioon kõigile elamukinnistutele, kel teenust seni pole olnud.
 
Projekti tulemusena on tagatud Türisalu piirkonda rajatava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni infrastruktuuri ning teenuse vastavus Eesti seadustele ja Euroopa Liidu direktiividele, mis reguleerivad põhjavee kaitset ning joogivee kvaliteeti, samuti reovee kokkukogumist ja puhastamist.
 
Türisalu ja Keila-Joa veemajandusprojekti tööde käigus paigaldatakse Harku ning Lääne-Harju valda kokku 26,2 km veetorustikke ja 34,2 km kanalisatsioonitorustikke, ehitatakse kolm vaakumjaama, rajatakse ligi tuhat uut vee- ja kanalisatsiooni liitumispunkti, millest 92% jääb Harku ning 8% Lääne-Harju valda.
 
Projekti kogumaksumus on 7 419 732 eurot, millest 85% finantseeritakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Ülejäänud osa katavad ühiselt Harku ja Lääne-Harju vald.
 
Riigihanke võitjaks tunnistati OÜ RTS Infraehitus ja AS-i Vensen ühispakkumus ning järelevalvet teostab OÜ Watercom.

Laiendatakse reoveepuhastit

Projekti ala hakatakse veega varustama olemasolevast Keila-Joa veetöötlusjaamast. Reovesi suunatakse Türisalu (Keila-Joa) uude laiendatavasse reoveepuhastisse. Laiendatud reoveepuhasti valmib kevadel aastal 2021, projekteerimis- ja ehitustööde leping on sõlmitud.
 
Reoveepuhasti rekonstrueerimise maksumus on 2 478 779 eurot, millest 85% finantseeritakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Ülejäänud osa katavad ühiselt Harku ja Lääne-Harju vald.
 
Reoveepuhasti ehituse riigihanke võitjaks tunnistati ühispakkujad AS Viimsi Keevitus ja OÜ RVT Ehitus ning järelevalvet teeb Tallinna Linnaehituse AS.

Võimalik küsida ka toetust

Juba on alustatud geodeetiliste mõõdistustega, mis saavad valmis novembris. Pärast seda algab teine etapp – tööprojekti tegemine, mis vajab ka elanikega tihedat koostööd, kinnistu liitumispunkti asukoha valimine on ühine koostöö. Projekteerijal on kohustus viia läbi ka uus küsitlus, millele tuleb kindlasti vastata, kuna see on üks rahastustaotluse tingimustest. Kolmandat etappi, mis tähendab ehitustöid, on plaanitud alustada märtsis 2020 ja veemajandusprojekt peaks valmima 2021. aasta mais. Ehitustööd toovad kindlasti kaasa muutusi liikluskorralduses ja võivad elanikke ka muul viisil häirida. Palume kõigilt mõistvat suhtumist ja kannatlikku meelt.
 
Elanikele on liitumine tasuta, kuid kinnistuomanik peab omakuludega rajama torustiku liitumispunktist kinnistu piiril kuni majani. Kinnistussiseste ehitustööde tegemiseks jagab KIK eraisikutele toetust. Lisainfo: www.byt.ly/KIK-toetus
 
HARKU VALLA TEATAJA