Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavanem kohtus noortevolikogu juhiga

Esmaspäeval, 21. septembril kohtus Harku vallavanem Erik Sandla valla noortevolikogu juhi Kertu Metsmaga, kes andis ülevaate noortevolikogu tegemistest. 
 
Noortevolikogu esimene tegutsemisaasta on olnud väljakutsete rohke – eriolukorra ja viirusest tingitud piirangute tõttu on ära jäänud hulk plaanitud tegevusi, ent koosolekuid siiski peetakse järjepidevalt veebi kaudu. Lisaks on Harku valla noortevolikogu käinud Eesti Noorteühenduste Liidu poolt korraldatavatel sündmustel ning on korraldanud ise kahepäevase kriisikoolituse, kuhu kaasati ka teiste valdade noortevolikogude liikmeid.
 
Harku noortevolikogu tegutseb Tabasalu noortekeskuse ruumides, kus neil on hea koostöö noorsootöö spetsialistidega, kes neid erinevatesse projektidesse kaasavad. Mitmed volikogu liikmed õpivad Tabasalu Ühisgümnaasiumis ning on kohaliku eluga hästi kursis.
 
Arutlusele tuli järgmisel aastal avatav riigigümnaasium. Täpsemalt idee pakkuda tulevikus gümnasistidele õpilaskodu kasutamise võimalust. Käesoleval ajal ei ole aga plaanitud Tabasalu hariduslinnakusse õpilaskodu rajada.
 
Teiste teemade hulgas puudutas Metsma ka pikalt suletud olnud nn Kolmiku tänava trepi probleemi, mida Meriküla elanikud varasemalt aktiivselt aastaid kasutanud on. Vallavanem avaldas lootust, et kevadeks saab trepp siiski rekonstrueeritud ja peale seda saaksid elanikud taas otseteed poodi, kooli või ühistranspordi peatustesse liiklemiseks kasutada.
 
Harku valla noortevolikogu eesmärk on esindada valla noorte huvisid, rääkida kaasa noorsootöö küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori kohaliku elu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse. Noortevolikogusse saab kandideerida iga 14-26–aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Harku vald või kes õpib Harku valla koolis. Möödunud aasta novembris kaheks aastaks ametisse valitud Harku valla noortevolikogusse kuulub 5 aktiivliiget.