Uudised ja teated

« Tagasi

Viimane kutsung: veel saab üles anda ideid, kuidas elu vallas paremaks muuta

Kuni oktoobri viimase päevani ootab vallavalitsus ettepanekuid, mis aitaks vallaelu rikastada ja mida oleks võimalik meie kõigi hüvanguks järgmisel aastal ellu viia. Mida seejuures teada?

 • Ettepaneku saab esitada Harku valla elanik, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel Harku vallas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas.
 • Välja pakutud objekt peab valla eelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, asuma vallas ega tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Ettepanekuid on laekunud nii tenniseväljakute, loodus- ja õpperadade, jõu- ja mängulinnakute ehitamiseks kui ka jalgrattaparklate ja matkaradade rajamiseks.
 • Investeeringu maht on 50 000 eurot. Selle summa raames realiseeritakse üks väljavalitud objekt.
 • Ettepaneku esitamisel tuleb lisada esialgne ideekavand ja hinnapakkumine.
 • Ettepanekut saab teha Harku valla iseteeninduskeskkonna kaudu kuni 31. oktoobrini.
 • Esitatud ettepanekuid hindab kahe nädala jooksul vallavalitsuse moodustatud komisjon, kes valib välja kuni kümme ettepanekut. Komisjoni kuuluvad vallavanem Erik Sandla, abivallavanemad Vello Viiburg ja Maris Viisileht, vallavalitsuse liikmed Marju Aolaid ja Arvi Eidisk, valla planeerimis- ja ehitusosakonna juhataja Taniel Vain ning arendus- ja haldusosakonna juhataja Ergo Eesmaa, kes kontrollib ettepanekute vastavust tingimustele ning otsustab, millised neist pannakse rahvahääletusele.
 • Hääletamine toimub elektrooniliselt volikogude infosüsteemis VOLIS, kus hääletaja identifitseerib ennast isikutunnistuse või mobiil-ID-ga. Otseviie ettepaneku tegemiseks.
 • Iga hääletusel osalev vallaelanik saab hääletada ühe ettepaneku poolt.
 • Hääletamisperiood on vähemalt seitse päeva.
 • Üle-eelmisel aastal võitis ettepanek rajada betoonist bussiootepaviljonid. Peatused asuvad Peeter Suure merekindlusest alguse saanud kunagise raudtee kohal.
 • Eelmisel aastal tunnistati parimaks 87 häält saanud ettepanek rajada loodus- ja õpperada Tõlinõmme rabasse. Keskkonnaameti otsuse tõttu ei saanud ettepanekut tänavu ellu viia. Hiljuti valmis aga hääletusel teise koha saanud ettepanek, mille kohaselt püstitati Vääna-Jõesuu randa jõu- ja mänguväljak.
   

Esimesena nägid kaasava eelarve projekti raames ilmavalgust betoonist bussipaviljonid. Tänavu püstitati randa jõu- ja mänguväljak. Missugune on järgmise aasta projekt? Foto: Liina Rüütel
 

HARKU VALLA TEATAJA