Osale fotokonkursil „EV100 Harku vallas"!

Harku Vallavalitsus kutsub kõiki osalema Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud fotokonkursil „EV100 Harku vallas". Oma töid saab konkursile esitada kuni 1. augustini 2018.

Fotokonkursiga loodab Harku Vallavalitsus ärgitada vallaelanikke märkama igapäevast elu meie ümber. Konkursi eesmärk on leida uusi ja huvitavaid fotosid Harku vallast, mis jäädvustaksid vallas aset leidnud sündmusi, inimesi, perekondi, vaatamisväärsusi ning teisi põnevaid objekte, mis pakuvad inimestele tänases Harku vallas huvi.

Näitus võidutöödest ja fotode paremikust avatakse septembris Harku valla sõprusvallas Euras Soomes ning alates oktoobrist liigub näitus mööda koduvalda – koolides, raamatukogudes, külakeskustes.

Harku Vallavalitsus omandab õiguse kasutada konkursile laekunud fotosid edaspidi oma näitustel, valla trükistes (sh turismivoldikud, Harku Valla Teataja jms) ning sotsiaalmeedias. Fotode kasutamisel märgitakse alati ära ka fotode autori nimi.

Konkursi tingimused:

  • üks autor saab konkursile esitada kuni 5 fotot;
  • fotod peavad olema jäädvustatud ajavahemikul 1. jaanuar 2017 kuni 1. august 2018;
  • fotod peavad olema esitatud digitaalsel kujul jpg-failina;
  • fotode suurus peab olema piisavalt suur (pikem külg min 3000 pikslit), et neid saaks hiljem näitusel eksponeerida.

Tutvu pikemate tingimustega SIIN.

Tingimustele vastavaid fotosid saab esitada konkursile, saates need e-posti fotokonkurss@harku.ee hiljemalt 1. augustil 2018 (k.a).

 

Auhinnad ja tunnustamine

Fotokonkursil on oodatud osalema nii harrastajad kui ka professionaalsed fotograafid, kellega saaks vald ka edaspidi koostööd teha.

Fotode hindamine toimub kahes vanusegrupis: I vanusegrupp - kuni 18-aastased, II vanusegrupp - 19 ja vanemad.

I vanusegrupis on I koha auhinnaks 200 €, II koht 150 €, III koht 100 €;

II vanusegrupis on I koha auhinnaks 400 €, II koht 300 €, III koht 150 €.

Lisaks pannakse välja mitmeid eriauhindu!

Parimate autorite tunnustamine toimub 26. augustil Tabasalu Päeval.

 

Lisainfo:
Liina Rüütel (kommunikatsioonijuht)
tel 5550 6869
Liina.Ruutel@harku.ee