Harku Valla Laululaps 2019

 

JUHEND

AEG, KOHT

Kontsert toimub pühapäeval 31. märtsil Tabasalu Ühisgümnaasiumi saalis.

Harku Valla Laululaps kontsert 2019 kestab terve päeva, vanusegruppide kaupa. Kõiki lauljaid tänatakse peale oma vanusgrupi laulmise lõpetamist. Žürii otsused teatatakse juhendajatele kontserdipäeva õhtuks e-mailiga.

Osalema pääsevad lapsed, kes on soovitavalt eelnevalt esinenud oma kooli või lasteaia lauluvõistlusel, -festivalil  ja osutunud väljavalituks lauluõpetaja poolt. Väljaspool valla lasteasutusi laulmisega tegelevad ja osaleda soovivad lapsed saab registreerida nende juhendaja kokkuleppel korraldajaga.

Lisainfo: Riina Rüütelmaa e-posti aadressil riina.ryytelmaa@gmail.com.

Lapse elukoht peab olema rahvastiku registri alusel Harku vald.

 

REPERTUAAR

Ette peab valmistama ühe laulu, mis on lapsele sobiv, arvestades tema vanust ja võimeid.

 

VANUSERÜHMAD*

Lauljad, kes käivad lasteaias 

Lauljad, kes käivad kool

3-4-aastased

7-9-aastased

5-7-aastased

10-12-aastased

 

13-15-aastased

 

16-18-aastased (19, kui õpib veel koolis)

 * Laulja vanust arvutatakse seisuga 03.05.2019.

 

REGISTREERIMINE

Registreerimine on avatud kuni 10. märtsini 2019. Peale registreerimise tähtaega ei ole võimalik laule ega lauljaid lisada ega muuta. NB! Palun märkida täpne laulu pikkus minutites registreerimisankeeti! 

Lisainfo: Riina Rüütelmaa e-posti aadressil riina.ryytelmaa@gmail.com.

Osavõtjate registreerimine: www.bit.ly/reg-HVL-19.

 

SAADE

Laulu saatmisel võib kasutada erinevaid variante: fonogramm, klaveri- või mõne muu instrumendi saade. Lubatud on ka taustalauljad. Kõik eritingimused tuleb kindlasti teatada korraldajatele aegsasti ette ja nende täitmisel tuleb arvestada kohapealsete võimalustega.

Alates 10. aastastest lastest on võimalus esineda koos professionaalse saateansambliga, mille koosseisus on klahvpill, basskitarr ja trummid. Koos ansambliga esitamisele tulevate laulude noodid palume vormistada korrektselt ja toimetada kolmes eksemplaris hiljemalt 17. märtsiks 2019 Mai Ainsalu kätte (e-postiaadress ainsalu@gmail.com, tel 5635 7899).

 

PROOVID

Proovid saateansambliga toimuvad korraldaja poolsel kokkuleppel pärast registreerimise aja lõppu.

Lisainfo: Mai Ainsalu, ainsalu@gmail.com või tel 5635 7899. Kontserdi ajakava saadetakse lauluõpetajatele 26. märtsiks.

Kontserdipäeval on igal lapsel võimalus laval proovi teha 1 minut.

 

ŽÜRII

Kontserdil osaleb 2-3 liikmeline professionaalne žürii.

Hindamisele lähevad:

  • musikaalsus;
  • intonatsioon;
  • selge diktsioon;
  • elementaarne laulutehnika;
  • individuaalsed hääle omadused;
  • terviklik interpretatsioon.

Žürii selgitab välja:

  • 3 tublit tüdrukut/neidu igast vanuserühmast eraldi;
  • 3 tublit poissi/noormeest igast vanuserühmast eraldi;
  • 3 tublit lauljat igast vanuserühmast, kel on võimalus esineda Tabasalu Päeval augusti kuus;
  • 3 tublit lauljat igast etteantud vanuserühmast, kes esindavad Harku valda „Harjumaa Laululaps 2019" lauluvõistlusel Keilas mai kuus, kus on vanuserühmad: 3-4. a; 5-6. a; 7-9. a; 10-12. a; 13-15. a; 16-18. a. (19. a kui õpib). Lauluõpetaja registreerib võitja ise 23.04.2019, marge@keila.ee. Maakondlikule võistlusele pääsevad ainult „Harku Valla Laululaps žürii" väljavalitud lauljad.

Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!