« Tagasi

Harku valla haridusvaldkonna töötajad lõpetasid edukalt kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogrammi

Haridus- ja Teadusministeeriumi, Haridus- ja Noorteameti ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu koostöös ellu kutsutud „Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogrammi" lõpetas 36 kohaliku omavalitsuse haridusjuhti, kelle hulgas ka Harku valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Kristi Villand ja üldharidusspetsialist Reelika Lõhmus.

 

„Eelmisel sügisel alanud arenguprogrammid on suurepäraseks näiteks mitmekülgsest ja koostöisest õpiteekonnast, kus muu hulgas oli väga tähtis osa koostöövõrgustiku kujunemisel ning distantsõppest tingituna digipädevuse arendamisel. Kindlasti soovime, et koolitusprogrammi lõpetanud jäävad meie headeks partneriteks ka edaspidi, et saaksime üheskoos toetada koole, koolijuhte ja õpetajaid," tõdeb Haridus- ja Noorteameti peadirektor Ulla Ilisson.

 

Harku valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Kristi Villand leiab, et programmis osalemine andis tallle väga väärtuslikke kontakte teiste omavalitsuste haridusjuhtide seas. „Lisaks sain juurde töövahendeid ja teadmisi muudatuste juhtimiseks ning nende elluviimiseks."

 

Harku valla üldharidusspetsialist Reelika Lõhmus leidis, et arenguprogrammis osalemise suureks väärtuseks oli, et see andis laiema vaate haridusele nii erinevate kohalike omavalitsuste tasandilt kui ka üleriigiliselt tasandilt. „Sellega oli kogu programmi raames oli võimalik süvitsi minna. Samuti rõõmustan, et selle programmi raames sai kokku kogukond haridusjuhte, kellega kogemusi ja teadmisi vahetada."

 

Arenguprogrammide eesmärk oli kohalike omavalitsuste haridusjuhtide kompetentsi suurendamine valdkonna strateegilisel planeerimisel ja muudatuste juhtimisel ning haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel. Programm kestis septembrist 2020 kuni aprillini 2021, mille vältel toimus kaheksa koolitusmoodulit, sealhulgas läbisid osalejad ka töövarjutamise kohaliku omavalitsuse haridusjuhi ning haridusasutuse juhi juures.

 

Esitada tuli ka lõputöö. Kuni kolm aastat ametis olnud juhtide programmi lõpuüritusel esitlesid omavalitsuste haridusametnikud, haridusnõunikud ja haridusspetsialistid lõputöid muudatuste juhtimise teemal. Need haridusjuhid, kes on ametis olnud kauem kui kolm aastat, tutvustasid lõputöid teemal „Haridusasutuse juhi professionaalse arengu toetamine". 

 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu haridus- ja noorsoonõunik ning programmis eksperdina osalenud Hille Ilves avaldab lootust, et hea koostööprojekt kolme partneri vahel jätkub sama edukalt ka tulevikus. „Haridusvaldkonna temaatika on nii liidus kui kõigis omavalitsustes alati väga olulisel kohal. Kohalike omavalitsuste haridusjuhtidele mõeldud arenguprogrammides on aastatel 2019-2021 kokku osalenud haridusjuhte 43-st erinevast linnast ja vallast. Eesti Linnade ja Valdade Liidu eesmärgiks on aidata igakülgselt kaasa sellele, et vastava programmi läbiks iga omavalitsuse haridusjuht," tõdeb Ilves.

 

Arenguprogrammi juhtivkoolitaja oli Piret Jeedas, Ruumi Loomine OÜ.

 

Eesti Linnade ja Valdade Liit

 

Foto: Haridus- ja Noorteamet

 

Programmi kohta leiab lisainfot siit.