Kaugel on Tabasalu gümnaasiumi sünd?

Vähem kui kahe aasta pärast, 1. septembril 2021 avab Tabasalus uksed uus riigigümnaasium. Ettevalmistustööd on täie hooga käimas.
 
Riigigümnaasiumi uus koolihoone ehitatakse Tabasalu alevikku, Vahtra tee ja Nooruse tee vahelisele alale, et õppetöö läbiviimiseks kasutada ka lähistel asuvat spordihoonet. Hoone arhitektuurikonkursi võitis ideekavand "Mets", mis arvestas enam piirkonna eripäraga nii ruumilahenduslikust kui ka logistilisest vaatest. Samuti iseloomustab võidutööd uue hoone energiatõhususega arvestamine.
 
Gümnaasiumihoone ehitushange kuulutatakse välja 2020. aasta esimeses kvartalis. Hanke võitjaga sõlmitakse ehitusleping sama aasta kevadel ja ehitustööd saavad alguse peagi pärast lepingu sõlmimist 2020. aasta suve hakul. Juuliks 2021 on planeeritud hoone valmimine ja augustiks 2021 hoone sisustamine. Uue koolimaja ehitusprotsessi juhtimise on haridus- ja teadusministeerium usaldanud Riigi Kinnisvara AS-ile. Koolihoone ehitusmaksumus on ligi 7,8 miljonit eurot, mis rahastatakse nii riigieelarvelistest kui ka Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Kool hakkab õpet pakkuma 360 gümnaasiumiõpilasele.

Direktori ja õpetajate konkurss

Tabasalu gümnaasium moodustati riigiasutusena haridus- ja teadusministri käskkirjaga selle aasta juulikuus. Alates septembrist 2019 on gümnaasiumil olemas ka kehtiv põhimäärus. Koolile hakkab koostöös kogukonnaga sisu looma haridus- ja teadusministeeriumi väljakuulutatud konkursi korras valitud direktor. Direktori konkurss kuulutatakse välja 2019. aasta novembrikuus. Konkursile on oodatud kandideerima kõik nüüdisaegse kooli loomisesse ja arendamisse panustada soovivad inimesed, kel on olemas vastav kvalifikatsioon ning tahe luua nüüdisaegset kooli. Direktor asub ametisse 2020. aasta esimestel kuudel. Õpetajate vabadele ametikohtadele kuulutatakse välja konkurss hiljemalt aprillis 2021. Töölepingud õpetajate ja teiste töötajatega sõlmitakse hiljemalt augustiks 2021. Kooli sisu loomise raames korraldatakse ka kaasamisüritusi, kuhu on oodatud kogukonna esindajad.
 
Üheskoos kohaliku omavalitsuse ja kogukonnaga hakkab peagi uus koolihoone võtma nii tegu kui ka nägu.
 
KAS TEADSID, ET:
  • Riigigümnaasiumidel on õppekvaliteedi tagamiseks ühine kvaliteedikokkulepe.
  • Koolis õpivad ainult gümnaasiumiastme õpilased, mis võimaldab rakendada nüüdisaegseid ja paindlikke õppekorralduslikke lahendusi (näiteks 75-minutilised õppetunnid, perioodõpe, tagasisidenädal, valikkursuse nädal, mentorsüsteem jms).
  • Õpilastel on võimalik valida kursusi riigigümnaasiumidest üle Eesti.
  • Tehakse õppimist ja õpetamist rikastavat koostööd kõrgkoolide, kutseõppeasutuste ning ettevõtjatega.
  • Õpinguid toetab ühtne toetuste pakett, õpilased saavad majutus- ja sõidutoetust ning tasuta koolilõunat.
  • Õppetöö korraldamisel on koolil suur iseseisev otsustus- ja eksperimenteerimisõigus.
  • Kõigil riigigümnaasiumidel on nüüdisaegne koolihoone ja õppevahendid.
  • Riigigümnaasiumid saavad keskenduda oma põhitegevusele, tugitegevused, nagu hoonete haldamine, raamatupidamine ja personaliarvestus, on viidud kooli koosseisust välja. 
TRIIN KAAVER
Haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna peaekspert