« Tagasi

Õpilaste tunnustamise kord on muutunud

30. septembril kinnitas Harku vallavolikogu eelnõu, millega muudeti 2019. aastal vastu võetud "Õpilaste tunnustamise korda". Mis täpsemalt muutunud on?

 

Tunnustamise taotluste esitamise tähtaeg ühtlustati ja see tuleb esitada 31. augustiks. Varem tuli esitada taotlus vabariiklike või rahvusvaheliste olümpiaadide, kutsemeistri-võistluste või konkursside silmapaistvate saavutuste eest hiljemalt 25. maiks ja eduka koolilõpetamise puhul hiljemalt kaks nädalat pärast tulemuste selgumist. Kuna viimastel aastatel on väga palju olümpiaade toimunud ka suvel, oli mõistlik säte üle vaadata, et taotluse esitamiseks oleks võrdne võimalus kõigil õpilastel. Taotlusi eduka lõpetamise ja vabariiklike või rahvusvaheliste olümpiaadide, kutsemeistrivõistluste või konkursside silmapaistvate saavutuste eest oodatakse esimesel võimalusel, aga hiljemalt jooksva õppeaasta 31. augustiks.

 

Tunnustuse taotluse saavad esitada ka kutseõppeasutuste kiitusega lõpetajad. Varasem oli määruses sätestatud, et taotluse saavad esitada üldhariduskoolide kiituse, kuld- või hõbemedaliga lõpetanud ning muusika- ja kunstikooli kiitusega lõpetanud. Määrust täiendati kutseõppeasutuste võrra.

 

Tunnustame ka vabariiklikul või rahvusvahelisel kutsemeistrivõistlusel 1.−6. koha saajaid. Varem oli taotlusi võimalik esitada ainult olümpiaadidel või konkurssidel saadud tulemuste eest.

 

Eristatakse rahvusvahelisel või vabariiklikul olümpiaadil või kutsemeistrivõistlustel või konkursil 1.−3. ja 4.−6. koha saajaid ning tunnustussummad muutuvad. Tunnustussumma tõuseb neil, kes pälvivad vabariiklikul või rahvusvahelisel konkursil 1.−3. koha. Vabariiklikul olümpiaadil või kutsemeistrivõistlustel või konkursil 1.−3. koha saanutel on võimalik esitada taotlus kuni 150 eurole. Rahvusvahelisel olümpiaadil või kutsemeistrivõistlustel või konkursil 1.−3. koha saanutel on võimalik esitada taotlus kuni 200 eurole. Vabariiklikul olümpiaadil või kutsemeistrivõistlustel või konkursil 4.−6. koha saanutel on võimalik esitada taotlus kuni 100 eurole ja rahvusvahelisel olümpiaadil või kutsemeistrivõistlustel või konkursil 4.−6. koha saanutel on võimalik esitada taotlus kuni 150 eurole.

 

Määrusesse on lisatud hiliseim tähtaeg taotluste menetlemiseks. Kuna taotlusi oodatakse hiljemalt jooksva õppeaasta 31. augustiks, on sätestatud, et taotlusi menetletakse hiljemalt kalendriaasta 30. septembriks.

 

Lisainfo saamiseks on võimalik ühendust võtta üldharidusspetsialisti Reelika Lõhmusega (609 0492, Reelika.Lohmus@harku.ee).

 

Tutvu määrusega

 

REELIKA LÕHMUS, üldharidusspetsialist