« Tagasi

Sügisel avatakse valla lasteaedade juures kümme uut rühma ligikaudu 160 lapsele

Heidame pilgu peale valla haridusvõrgu arengukava ühele neljast prioriteetest valdkonnast, milleks on alusharidus ja hoid Harku vallas.
 
Harku vallavalitsus kinnitas 4. mail 2021 valla haridusvõrgu arengukava aastani 2024. Enne arengukava muudatuste lõpliku kinnitamist on arengukava kaks nädalat avalikustamisel kodulehel, 18. mai läheb haridus-ja kultuurikomisjoni ning 27. mai lõplikult kinnitamisele volikokku.
 
Koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt tuleb kohalikul omavalitsusel luua vanemate soovil kõigile 1,5–7-aastastele lastele, kelle elukoht on selle valla või linna territooriumil ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. 1,5–3-aastase lapse lasteaiakoha võib valla- või linnavalitsus vanema nõusolekul asendada lastehoiuteenusega. 
 
Käesoleval õppeaastal käib Harku valla lasteaedades 952 last, eralapsehoidudes, eralasteaedades ja teiste kohalike omavalitsuste koolieelsetes lasteasutustes käivad 282 last. Lapsi kelle vanemad omavad hetkel mõne teise omavalitsuse sissekirjutust, käib valla lasteaedades 37.
 
Sel sügisel avatakse valla lasteaedade juures kümme uut rühma ligi 160 lapsele. Moodulmajadesse on plaanitud kaks lasteaiarühma (20x2), kaks liitrühma (18x2) ja kuus sõimeealiste rühma (14x6). Kui 2022/2023. õppeaastal lähevad kõik sõimerühmad edasi aiarühmadeks, siis on kohti ligikaudu 196 lapsele. Uueks õppeaastaks tegi Harku vald kohapakkumise kõigile 3-aastastele lastele.
 

Alushariduse arenguvaade ja hetkeseis

 

Tagamaks kaasaegse kvaliteediga hoiu ja alushariduse kulutõhusat kättesaadavust kavandatakse alljärgnevad tegevused:
 
 • võõrandada (ca 2–2,5 miljonit eurot) omanikult 6-rühmalise Alasniidu Lasteaia maja (rendileping lõppeb 2022), alternatiiviks on, et omanik võõrandab või rendib Alasniidu lasteaia eraomanikust lasteaiapidajale, või Harku vald jätkab lasteaia maja rentimist seniselt omanikult;

  Arengukava muutmise eelnõu ettepanek: võõrandada (ca 2–2,5 miljonit eurot) omanikult 6-rühmalise Alasniidu Lasteaia maja (rendileping lõppeb 2022); luua 2021. aastal vajaduspõhised lasteaiakohad Alasniidu Lasteaia juurde

   
  HETKESEIS: Harku vald on algatanud Alasniidu Lasteaia maja omandamise protsessi ja vallavolikogu arutab seda küsimust järgmisel korralisel istungil. Lisaks avatakse uuest õppeaastast lasteaia juures neli uut rühma moodulites.
   
 • avada 2020. aastal koostöös Eesti Montessori Ühinguga üks Montessori pedagoogikal põhinev rühm Merikülas;
   
  HETKESEIS: Pangapealse lasteaia Montessori rühm avati Meriküla Spordi- ja Õppekeskuses 2021. aasta jaanuaris.
   
 • luua vajaduspõhised lasteaiakohad Vääna-Jõesuu Kooli juurde. Alates 2021. aastast töötab üks rühm moodulruumides (0,1 miljonit eurot), aastal 2022 lisandub veel üks rühm moodulites (0,1 miljonit eurot). Rühmad liidetakse valla ühe olemasoleva lasteaia või Vääna-Jõesuu Kooli alla;

  Arengukava muutmise eelnõu ettepanek: luua 2021. aastal vajaduspõhised lasteaiakohad Vääna-Jõesuus;

  HETKESEIS: Arengukava muutmise eelnõu kohaselt luuakse mõlemad rühmad üheaegselt 2021. aastal. Moodulrühmade kasutusele võtmisega suureneb võimalus pakkuda lasteaiakohti täiendavalt 36 lapsele;
   
 • laiendada vajadusel Rannamõisa lasteaeda kahe rühma võrra 2022. aastal;

  Arengukava muutmise eelnõu ettepanek: luua 2021. aastal vajaduspõhised lasteaiakohad Rannamõisa Lasteaia juurde;
   
  HETKESEIS: Rannamõisa lasteaia juures avatakse uuest õppeaastast neli uut rühma algselt kavandatud kahe rühma asemel. Selleks vajalikud moodulid paigaldatakse lastaia juurde sel suvel.
   
 • käimasolevatest uusarendustest tingitud lasteaiakohtade vajaduse rahuldamiseks kavandada õppeaastaks 2023/24 Tiskresse Liiva tee 53 uus hariduslinnak, kuhu kuuluks Tiskre lasteaed koos kooliga (ca 7 miljonit eurot).
   
  HETKESEIS: Lähiajal korraldab Harku vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga arhitektuurivõistluse Tiskre lasteaia-põhikooli hoonele parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks. Projekteerimisega plaanitakse alustada sel sügisel ja ehitustöödega 2022. aastal.
   

Loe lisaks: Lasteaiakohtade nõudlusest tulenevalt ajakohastatakse Harku valla haridusvaldkonna arengukava
 

Muudetud 05.05.2021