Otsime meeskonda eestvedajaid, kes töötaksid koos meiega juba nüüd, kevadel, välja valdkonnapõhised õppekavad.

Näe oma tulevikku Tabasalu gümnaasiumis

Otsime meeskonda eestvedajaid, kes töötaksid koos meiega juba nüüd, kevadel, välja valdkonnapõhised õppekavad.

Õppurid saavad välisriiki õpilas- või üliõpilasvahetuse programmide alusel õppima minekuks taotleda stipendiumi.

Taotlusi vahetusaasta toetamiseks saab esitada kuni 1. aprillini

Õppurid saavad välisriiki õpilas- või üliõpilasvahetuse programmide alusel õppima minekuks taotleda stipendiumi.

Harku Vallavalitsus esitab Harku Vallavolikogule eelnõu vabastada lasteaia kohatasust nende laste vanemad, kes alates 11. märtsist kuni 11. aprillini oma lapsi lasteaeda ei vii. Harku Vallavolikogu...

Harku vald peatab lasteaia kohatasu koroonaviiruse tõkestamiseks koju jäetavate laste puhul

Harku Vallavalitsus esitab Harku Vallavolikogule eelnõu vabastada lasteaia kohatasust nende laste vanemad, kes alates 11. märtsist kuni 11. aprillini oma lapsi lasteaeda ei vii. Harku Vallavolikogu...

Haridusliku erivajadustega (HEV) õpilase toetamisel mängib väga suurt rolli vastavalt kohandatud õpikeskkond, tõdeb 5.–8. klassi õppejuht Kristiine Laanisto.

Tabasalu kooli tulevad individuaalse lähenemisega eriklassid

Haridusliku erivajadustega (HEV) õpilase toetamisel mängib väga suurt rolli vastavalt kohandatud õpikeskkond, tõdeb 5.–8. klassi õppejuht Kristiine Laanisto.

Eelmise aasta kevadel anti Muraste Kooli III kooliastme avamiseks taotlus Haridus- ja Teadusministeeriumi. Tänaseks on Muraste Kooli juhtkond, õpetajad ja hoolekogu jõudnud seisukohale, et...

Merikülas jätkab õppetöö korraldamist 2021/2022. õppeaastal Tabasalu Ühisgümnaasium

Eelmise aasta kevadel anti Muraste Kooli III kooliastme avamiseks taotlus Haridus- ja Teadusministeeriumi. Tänaseks on Muraste Kooli juhtkond, õpetajad ja hoolekogu jõudnud seisukohale, et...

Harku valla lasteaedade valverühm on avatud 1. juulist kuni 31. juulini 2021. a Tabasalu Lasteaed Tibutares.

Suvine valverühm on Tibutare Lasteaias

Harku valla lasteaedade valverühm on avatud 1. juulist kuni 31. juulini 2021. a Tabasalu Lasteaed Tibutares.

Üksikule vabale kohale on võimalus sooviavaldusi esitada kuni 22. veebruarini 2021. Koha saamisest/mitte saamisest teavitatakse Teid hiljemalt 26. veebruariks 2021.

Üksikud vabad kohad Harku valla lasteaedades (veebruar 2021)

Üksikule vabale kohale on võimalus sooviavaldusi esitada kuni 22. veebruarini 2021. Koha saamisest/mitte saamisest teavitatakse Teid hiljemalt 26. veebruariks 2021.

Kuni 19. veebruarini on õpilastel võimalus registreerida 10. klassi vastuvõtuvestlusele. Lisaks uuele hoonele on ka kooli õppesisu ja kultuur nüüdisaegne ning tulevikku vaatav.

Sügisel avatav Tabasalu gümnaasium lähtub õpilase vajadustest ja soovidest

Kuni 19. veebruarini on õpilastel võimalus registreerida 10. klassi vastuvõtuvestlusele. Lisaks uuele hoonele on ka kooli õppesisu ja kultuur nüüdisaegne ning tulevikku vaatav.

Lapse lasteaiatee edukaks kulgemiseks on oluline koostöö lapsevanema ja lasteaia vahel. Viiruse tõttu on vahetu suhtlus aga kannatada saanud. Kuidas näeb olukorda vanem, kuidas õpetaja?

Lasteaedade ja vanemate vahelist suhtlust saab parandada

Lapse lasteaiatee edukaks kulgemiseks on oluline koostöö lapsevanema ja lasteaia vahel. Viiruse tõttu on vahetu suhtlus aga kannatada saanud. Kuidas näeb olukorda vanem, kuidas õpetaja?

Sel aastal hakatakse Tabasalu Lastehoiu kõrvale rajama äri- ja eluhoonet. Samaaegselt ehitatakse välja vajalikud teed ja torustikud detailplaneeringuga moodustatud krundile, millel hetkel asub...

Tabasalu Lastehoid lõpetab sügisel tegevuse

Sel aastal hakatakse Tabasalu Lastehoiu kõrvale rajama äri- ja eluhoonet. Samaaegselt ehitatakse välja vajalikud teed ja torustikud detailplaneeringuga moodustatud krundile, millel hetkel asub...

1. veebruarist kuni 1. märtsini on vanematel võimalik ARNO e-keskkonna (Piksel.ee/arno/harku) kaudu anda sisse taotlus lasteaiakoha saamiseks.

Käes on aeg esitada taotlusi lasteaiakoha saamiseks

1. veebruarist kuni 1. märtsini on vanematel võimalik ARNO e-keskkonna (Piksel.ee/arno/harku) kaudu anda sisse taotlus lasteaiakoha saamiseks.

25. jaanuaril kell 12 algab registreerimine vestlustele sel sügisel avatava riigigümnaasiumi ehk Tabasalu Gümnaasiumi 10. klassi astuda soovijatele.

Algab sisseastumine Tabasalu Gümnaasiumi 10. klassi

25. jaanuaril kell 12 algab registreerimine vestlustele sel sügisel avatava riigigümnaasiumi ehk Tabasalu Gümnaasiumi 10. klassi astuda soovijatele.

Alates 18. jaanuarist kuni 14. märtsini ootame taotlusi ARNO e-keskkonna kaudu.

Käes on aeg esitada taotlus neil, kelle laps läheb esimesse klassi

Alates 18. jaanuarist kuni 14. märtsini ootame taotlusi ARNO e-keskkonna kaudu.

Vääna mõisakooli inglise keele õpetaja ja 3. klassi klassiõpetaja Leena Lumi pidas distantsõppe ajal päevikut, kust leiab nii eetripinget, detektiivi taipu nõudvaid olukordi kui ka maadlust...

Missugune näeb välja õpetaja nädal distantsõppe ajal?

Vääna mõisakooli inglise keele õpetaja ja 3. klassi klassiõpetaja Leena Lumi pidas distantsõppe ajal päevikut, kust leiab nii eetripinget, detektiivi taipu nõudvaid olukordi kui ka maadlust...

Üksikud vabad koha Harku valla lasteaedades on nähtavad  SIIN . Üksikule vabale kohale on võimalus sooviavaldusi esitada kuni 24. jaanuarini 2021. Koha saamisest/mitte saamisest...

Üksikud vabad kohad Harku valla lasteaedades jaanuar 2021

Üksikud vabad koha Harku valla lasteaedades on nähtavad  SIIN . Üksikule vabale kohale on võimalus sooviavaldusi esitada kuni 24. jaanuarini 2021. Koha saamisest/mitte saamisest...

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse otsusest sulgeda ajutiselt üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide õppehooned, on Harku Vallavalitsuse seisukohad:

Muudatused Harku valla haridusvaldkonnas alates 14. detsembrist

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse otsusest sulgeda ajutiselt üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide õppehooned, on Harku Vallavalitsuse seisukohad:

Tuleval sügisel Harku vallas avatav riigigümnaasium ehk Tabasalu Gümnaasium kutsub mõttetalgutele, kus jagatakse infot loodava riigigümnaasiumi kohta.

Tabasalu Gümnaasium kutsub mõttetalgutele

Tuleval sügisel Harku vallas avatav riigigümnaasium ehk Tabasalu Gümnaasium kutsub mõttetalgutele, kus jagatakse infot loodava riigigümnaasiumi kohta.

Projektõpe Tabasalu ühisgümnaasiumis nägi sel aastal välja nii, et õpilased osalesid töötubades. Vahvatest tulemustest teeme jõudumööda koolimajas näitusi.

Eriline projektõpe: nuputamisest liikumiseni, õmblemisest prügi sortimiseni

Projektõpe Tabasalu ühisgümnaasiumis nägi sel aastal välja nii, et õpilased osalesid töötubades. Vahvatest tulemustest teeme jõudumööda koolimajas näitusi.

Tabasalu lasteaed Tibutare on selle aasta 9. novembriks tegutsenud väsimatult juba pool sajandit.

Tibutare lasteaed tähistas 50 aasta juubelit meeleoluka nädalaga

Tabasalu lasteaed Tibutare on selle aasta 9. novembriks tegutsenud väsimatult juba pool sajandit.

Esmaspäeval, 9. novembril asetasid Harku vallavalitsuse, haridus- ja teadusministeeriumi, Riigi Kinnisvara, ehitaja ning koolide esindajad nurgakivi Tabasallu kerkivale haridushoonete kompleksile.

Tabasalu hariduslinnak sai nurgakivi

Esmaspäeval, 9. novembril asetasid Harku vallavalitsuse, haridus- ja teadusministeeriumi, Riigi Kinnisvara, ehitaja ning koolide esindajad nurgakivi Tabasallu kerkivale haridushoonete kompleksile.

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 13