« Tagasi

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Liikva külas)

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 34 lõpetati Liikva külas Päikese (katastritunnus 19801:011:0812) ja Päikesekiire (endine lähiaadress Päikese I, katastritunnus 19801:011:0813) maaüksuste detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 18. september 2008. a otsus nr 98 „Liikva külas Päikese ja Päikese I kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamine".

 

Detailplaneeringu materjalide ja otsustega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.