« Tagasi

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Suurupi külas)

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 43 lõpetati Suurupi külas Luige (katastritunnus 19801:001:1224) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 24. september 2009. a otsus nr 94 „Suurupi külas Luige maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine".

 

Detailplaneeringu materjalide ja otsustega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.