« Tagasi

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 36 lõpetati Vääna-Jõesuu külas aiandusühistu Masinaehitaja territooriumil maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 12. august 2008. a korraldus nr 1115 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Vääna-Jõesuu külas AÜ Masinaehitaja territooriumil".

 

Detailplaneeringu materjalide ja otsustega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.