Eesti mereala planeeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Rahandusministeeriumi eestvedamisel koostatakse esimest Eesti mereala
planeeringut. Eskiislahenduse tutvustuseks korraldatakse Harjumaal Haven
Kakumäe jahisadamas 13. juunil algusega kell 16 avalik arutelu.
 
Planeeringuga soovitakse kokku leppida, kuidas pikemas vaates Eesti mereala
kasutada ja millisel moel panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja
säilitamisse. Aga ka selles, kuidas inimesed üldiselt saaksid mere pakutavatest
hüvedest enam osa ja kuidas edendada meremajutust.
 
Lisainfo mereala planeeringu kohta: mereala.hendrikson.ee/