« Tagasi

Laabi külas Otsa 4 maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 111 lõpetati Laabi külas Otsa 4 (tänane lähiaadress Vasara tn 2, katastritunnus 19801:002:0559) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 27. aprill 2004. a korraldus nr 415 „Laabi külas Otsa 4 maaüksuse detailplaneeringu algatamine".

Vastuvõetud otsusega saab tutvuda Harku valla dokumendiregistris aadressil www.harku.ee/dokumendiregister.