Muraste külas Karu tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustus

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 53 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Karu tn 2 (katastritunnus 19801:001:0579) maaüksusel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Muraste küla idaosa I etapi detailplaneeringu ümberplaneerimine Karu tn 2 maaüksuse osas sooviga suurendada hoonestusala ja ehitisealust pinda ning täpsustada ehitusõigust.

Planeeritav ala, suurusega u 0,30 ha, paikneb Muraste külas 11390 Tallinn-RannamõisaKloogaranna maantee, Kaare tee, Palkoja tee, Kangruvälja tänava ja Karu tänava vahelisel alal, umbes 400 m kaugusel 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee, Kolmiku tänava ja Kaare tee ristumiskohast kagus, piirnedes põhjas Nirgi tänav L1 (katastritunnus 19801:001:0578) transpordimaaga, idas Karu tn 2b (katastritunnus 19801:001:1947) ärimaaga ja Karu tänav (katastritunnus 19801:001:1973) transpordimaaga, lõunas Karu tn 4 (katastritunnus 19801:001:0581) elamumaaga, edelas Hirve tn 3 (katastritunnus 19801:001:0566) elamumaaga ning läänes Hirve tn 1 (katastritunnus 19801:001:0565) elamumaaga.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku Vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu eskiisilahenduse tutvustamine toimub 04.07.2019 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

Algatamise otsuse ja detailplaneeringu esialgse eskiisi materjalidega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee või otselingil kaart.harku.ee/DP/190408_287/avalik  ja Harku Vallavalitsuses kohapeal.