« Tagasi

Muraste külas Kase tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 31 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Kase tn 4 (katastritunnus 19801:001:0592) maaüksusel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksusele ühe üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete rajamiseks ehitusõiguse määramine ning juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava ala suurus on u 0,2 ha, paikneb Muraste külas Muraste kooli vahetus läheduses u 300 m kaugusel Muraste tee ja Tulika tee ristumiskohast põhja suunas, piirnedes põhjast Hiievälja park (katastritunnus 19801:001:2276) üldkasutatava maaga, lõunast Raba tee (katastritunnus 19801:001:2145) transpordimaaga, idast Kase tn 2 (katastritunnus 19801:001:0591) elamumaaga ning läänest Kase tn 6 (katastritunnus 19801:001:0593) elamumaaga.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee