« Tagasi

Muraste veemajandusprojekti infopäev

Head Muraste elanikud! Olete oodatud 16. aprillil algusega kell 18.00 Muraste koolimajja (Lee tee 9) Muraste veemajandusprojekti infopäevale.

Infopäeva eesmärk on projekti piirkonna elanikele anda ülevaade ehitustööde ajagraafikust, liikluskorraldusest ja liitumisvõimalustest. Infopäeval pakume kinnistuomanikele võimalust tutvuda tänavatorustiku ehitusprojektiga ja kooskõlastada planeeritavate liitumispunktide asukohti.

Infopäeval osalevad peale OÜ Strantum ja vallavalitsuse töötajate ka projekteerimisfirma ning ehitusettevõtte esindajad, kellega on võimalik konsulteerida konkreetselt ehitustegevust puudutavate üksikasjade teemal. Projekti kaasrahastaja, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, tutvustab kinnistusiseste ehitustööde kaasrahastamise võimalusi.

Muraste veemajandusprojekti raames ehitatakse välja vee- ja kanalisatsioonitorustikud Muraste küla põhjaosa endistes suvilapiirkondades. Projekti elluviimise tulemusena rajatakse nüüdisaegne ühisveevarustus ja -kanalisatsioon umbes 270 kinnistule.

OÜ Strantum

Lisainfo: www.strantum.ee