« Tagasi

Suurupi külas Veeristiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lõpetamine

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 57 lõpetati Suurupi külas Veeristiku (katastritunnus 19801:001:0400) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 01. veebruar 2000. a korraldus nr 146 „Detailplaneeringu algatamine".

Detailplaneeringu materjalide ja otsustega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.