« Tagasi

Tabasalu alevikus Peetri ja Peetripõllu maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 28 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Peetri (katastritunnus 19801:001:2597) ja Peetripõllu (katastritunnus 19801:001:2598) maaüksustel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused planeeringualale jäävate maaüksuste sihtotstarbe muutmiseks elamumaaks, transpordimaaks ning üldkasutatavaks maaks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja ridaelamute püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava ala suurus on u 12,36 ha, paikneb Tabasalu alevikus Sütemetsa tee ja Kalda tänava vahelisel alal. Planeeritav ala piirneb läänes ja põhjas Kalda tn 72 (katastritunnus 19801:002:0098) maatulundusmaaga, kirdes ja idas Alasniidu tee 36 (katastritunnus 19801:002:1345), Alasniidu tee 38 (katastritunnus 19801:002:1348), Kalda tn 13 (katastritunnus 19801:002:1296), Kalda tn 15 (katastritunnus 19801:002:1297), Kalda tn 17 (katastritunnus 19801:001:2533) elamumaadega ja Kalda tänav L12 (katastritunnus 19801:002:1302) transpordimaaga, kagus ja lõunas Sütemetsa tee (katastritunnus 19801:002:1114) transpordimaaga. Juurdepääs maaüksusele on Sütemetsa teelt.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee