« Tagasi

Toetus korteriühistutele

1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (v.a maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti saab toetust maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.

"Ilmselt on energiasääst ja madalamad kulutused kommunaalarvetele kõigi korteriühistute eesmärk. Vähem tähtis pole ka välisõhu kvaliteet," selgitab toetuse tagamaid KIK-i juhataja Andrus Treier. "Anname toetust nendele korteriühistutele, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010, kuna need hooned ei ole valmistatud kõige energiasäästlikumalt ja nende kütteseadmed võivad vajada väljavahetamist."

Toetust saab taotleda:

  • biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks biomassil töötava katelseadmega;
  • biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks mõne teise taastuvkütuse lahendusega;
  • fossiilset kütust kasutava küttesüsteemi (v.a maagaas) asendamiseks taastuvkütuse lahendusega;
  • biomassil või fossiilsel kütusel töötava küttesüsteemi asendamiseks kaugküttevõrguga.

"Eelistame kaugküttevõrguga liitumist, sest tegemist on parima võimaliku lahendusega keskkonnakaitselistest aspektidest vaadelduna ja ühtlasi panustab see kaugküttevõrkude jätkusuutlikkusse," selgitab KIK-i energeetikavaldkonna juht Eduard Sizov. "Sel juhul võib projekti maksumusse lülitada ka hoonesisesed küttesüsteemiga seotud tööd. Teiste võimalike variantide puhul tuleb projekt koostada ilma hoonesiseste küttesüsteemideta."

Toetuse taotlemiseks ei ole oluline, et maja oleks eelnevalt rekonstrueeritud, aga korteriühistul tuleb taotlust esitades lisada visioon ja kavandatud tegevused maja soojustamiseks. Toetuse taotlemisel peab omaosalus olema 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest.

Taotlusi saab esitada 1. augustist kuni 30. septembrini andmesüsteemi KIKAS kaudu, kuid neid saab sisestama hakata juba suve alguses. Täpsema info leiab KIK-i kodulehelt või projektikoordinaator Reet Utsult (reet.utsu@kik.ee, 627 4328).

Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist. Toetuse on välja töötanud keskkonnaministeerium.

KIK on riigile kuuluv finantsasutus, mis rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudena laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ja Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks ja korraldab ressursisäästlike ideede konkurssi "Negavatt". Üheksateistkümne aastaga on riik KIK-i kaudu toetanud ligi 20 000 keskkonnaprojekti umbes 1,8 miljardi euroga.

Kati Raudsaar

KIK-i kommunikatsioonispetsialist