« Tagasi

Türisalu külas Purde tee 6, Purde tee 8, Tuulimaa tee 7, Tuulimaa tee 9 ja riigi reservmaa (piiriettepanekuga AT021214043) maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 4 algatati detailplaneeringu koostamine Türisalu külas Purde tee 6 (katastritunnus 19813:009:0350), Purde tee 8 (katastritunnus 19813:009:0340), Tuulimaa tee 7 (katastritunnus 19813:004:0340), Tuulimaa tee 9 (katastritunnus 19813:004:0350) ja riigi reservmaa (piiriettepanekuga AT021214043) maaüksustel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Purde tee 6, Purde tee 8, Tuulimaa tee 7, Tuulimaa tee 9 katastriüksuste ja riigi reservmaa (riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT021214043) piiride muutmine, ehitusõiguse määramine ning Purde tee 8 maaüksuse jagamine kaheks elamumaa krundiks ning juurdepääsu ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Riba erastamise menetluse raames liidetavatele maaüksuste osadele ehitusõigust ei kavandata (ka piirdeaedade püstitamist). Planeeritava ala suurus on u 2,3 ha.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole täiendavate uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringuga kavandatu ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine toimub 14.03.2019 kell 16.00.

Algatamise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil https://kaart.harku.ee/DP/170824_32/avalik/