« Tagasi

Türisalu saab nõuetekohase veevarustuse

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas rahastada Türisalu veemajandusprojekti ehitamist. Projekti kogumaksumus on esialgse prognoosi kohaselt üle 7,6 mln euro.

"On rõõm, et KIK otsustas Türisalu veemajandusprojekti finantseerida ligi 6,5 mln ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Ülejäänud osa katame ühiselt Lääne-Harju vallaga," sõnas vallavanem Erik Sandla.

Projekti käigus plaanitakse ehitada Türisalu külas ühisveevärk ning -kanalisatsioon kõigile, kel seni teenust pole olnud. "Veemajandusprojekti raames luuakse piirkonnas 997 uut liitumispunkti, lisaks 26,2 km veetorustikke, 87 tuletõrjehüdranti, 20,6 km isevoolset kanalisatsiooni, 8,3 km survekanalisatsiooni ja 32 reoveepumplat. Ehk kokkuvõtvalt saame öelda, et veemajandusprojekti elluviimisel vähenevad püsikulud, paranevad kohalike elanike elutingimused ja nõuetekohane tuletõrje veevarustus ning tõuseb kinnisvara hind," täiendas vallajuht.

Kui hanked sujuvad plaanipäraselt, alustatakse töödega suve keskpaigas. Kogu projekt realiseerub 2020. aasta detsembri lõpuks.

Piirkonna vee-ettevõtja on AS Lahevesi.

Palume ehitustööde ajaks kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist ja vabandame ajutise ebamugavuse pärast.